Grundlag for screeningenGrundlag for screeningen

Screeningen af investeringsporteføljerne bygger på internationalt anerkendte principper og normer inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption:

  UN Guiding Principles on Business and Human Rights

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

UN Global Compact

Screeningen bygger yderligere på otte konventioner, der er vedtaget siden 2003.

 


Senest opdateret den 6. februar 2014

Vil du vide mere?Vil du vide mere?

Global Compact

Danske Bank-koncernen tilsluttede sig i 2007 verdens største netværk for samfundsansvar - Global Compact.

Læs om Global Compact

Corporate Responsibility 2014 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2014

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility