Engangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2015.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Resultat før skat, core aktiviteter 5.437 5.313 5.203 5,874 21.827
Rebranding 0 0 0 0 0
Engangsposter i alt 0 0 0 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -27 -72 -47 -409 -555
Resultatafhængig løn -257 -159 -237 -194 -847
Indskydergarantifonden -175 -174 -236 -308 -893
​Goodwill impairment charges 0 0 0 -4.601 -4,601
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-97 -118​ ​-130 ​-158 ​-503
Skyggekonto 0 0 -27 248 221
Andre usædvanlige poster i alt -556 -523 -677 -5.422 -7.178
Eliminering af egne aktier -99 -78 -33 56 -154
Justeret resultat før skat 6.092 5.914 5.913 11.240 29.159


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Nettorenteindtægter 0 0 0 0 0
Handelsindtægter -99 -78 -33 56 -154
Øvrige indtægter -97 -118 -130 -158 -503
Indtjening fra forsikringsaktiviteter 0 0 -27 248 221
Indtægter i alt -196 -196 -190 146 -436
Omkostninger -459 -405 -520 -5.512 -6,896
Nedskrivninger 0 0 0 0 0
Effekt på resultat før skat -655 -601 -710 -5.366 -7.332

Senest opdateret: 02-02-2016​

Kom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility