EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2014.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Resultat før skat, core aktiviteter 4.262 4.262
Rebranding 0 0
Engangsposter i alt 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -57 -57
Resultatafhængig løn -204 -204
Indskydergarantifonden -213 -213
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-95 ​-95
Skyggekonto -52 -52
Andre usædvanlige poster i alt -621 -621
Eliminering af egne aktier -177 -117
Justeret resultat før skat 5.000 5.000


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Nettorenteindtægter 0 0
Handelsindtægter -117 -117
Øvrige indtægter -95 -95
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -52 -52
Indtægter i alt -264 -264
Omkostninger -474 -474
Nedskrivninger 0 0
Effekt på resultat før skat -738 -738

Senest opdateret: 01-05-2014

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (210 KB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility