EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2014.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Resultat før skat, core aktiviteter 4.262 5.162 9.424
Rebranding 0 0 0
Engangsposter i alt 0 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -57 -126 -183
Resultatafhængig løn -204 -180 -384
Indskydergarantifonden -213 -213 -426
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-95 ​-111 ​-206
Skyggekonto -52 -30 -82
Andre usædvanlige poster i alt -621 -660 -1.281
Eliminering af egne aktier -177 -12 -129
Justeret resultat før skat 5.000 5.834 10.834


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Nettorenteindtægter 0 0 0
Handelsindtægter -117 -12 -129
Øvrige indtægter -95 -111 -206
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -52 -30 -82
Indtægter i alt -264 -153 -417
Omkostninger -474 -519 -993
Nedskrivninger 0 0 0
Effekt på resultat før skat -738 -672 -1.410

Senest opdateret: 24-07-2014

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (211 KB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility