EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2014.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Resultat før skat, core aktiviteter 4.262 5.162 4.736 -4.821 9.339
Rebranding 0 0 0 0 0
Engangsposter i alt 0 0 0 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -57 -132 -114 -287 -590
Resultatafhængig løn -204 -186 -234 -202 -826
Indskydergarantifonden -213 -213 -217 -230 -873
​Goodwill impairment charges ​0 ​0 0​ -9.099​ -9.099​
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-95 ​-111 ​-105 ​-93 ​-404
Skyggekonto -52 -30 65 628 611
Andre usædvanlige poster i alt -621 -672 -605 -9.283 -11.181
Eliminering af egne aktier -177 -12 -32 -35 -196
Justeret resultat før skat 5.000 5.846 5.373 4.497 20.716


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Nettorenteindtægter 0 0 0 0 0
Handelsindtægter -117 -12 -32 -35 -196
Øvrige indtægter -95 -111 -105 -93 -404
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -52 -30 65 628 611
Indtægter i alt -264 -153 -72 500 11
Omkostninger -474 -531 -565 -9.818 -11.388
Nedskrivninger 0 0 0 0 0
Effekt på resultat før skat -738 -684 -637 -9.318 -11.377

Senest opdateret: 03-02-2015

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (211 KB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility