EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2013.

Engangsposter og andre usædvanlige poster
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
2013
Resultat før skat, core aktiviteter 2.765 2.937 2.578 3.194 11.474
Rebranding -7 -1 1 0 -7
Engangsposter i alt -7 -1 1 0 -7
Fratrædelsesgodtgørelse -93 -118 -147 -398 -756
Resultatafhængig løn -234 -150 -118 -260 -762
Indskydergarantifonden -94 0 0 -24 -118
Afskrivning på solgte udlejningsaktiver -96 -128 -95 -140 -459
Skyggekonto -32 -613 35 172 -438
Andre usædvanlige poster i alt -549 -1.009 -325 -650 -2.533
Eliminering af egne aktier -33 22 -77 -34 -122
Justeret resultat før skat 3.354 3.925 2.979 3.878 14.136


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
2013
Nettorenteindtægter 0 0 0 0 0
Handelsindtægter -33 22 -77 -34 -122
Øvrige indtægter 0 0 0 0 0
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -32 -613 35 172 -438
Indtægter i alt -65 -591 -42 138 -560
Omkostninger -524 -397 -359 -822 -2.102
Nedskrivninger 0 0 0 0 0
Effekt på resultat før skat -589 -988 -401 -684 -2.662

Senest opdateret: 06-02-2014

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (195 KB)
Arkiv
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility