Engangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2015.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Resultat før skat, core aktiviteter 5.437 5.313 5.203 15.953
Rebranding 0 0 0 0
Engangsposter i alt 0 0 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -27 -72 -47 -146
Resultatafhængig løn -297 -143 -214 -654
Indskydergarantifonden -175 -174 -174 -523
​Goodwill impairment charges 0 0 0 0
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-97 -118​ ​-130 ​-345
Skyggekonto 0 0 -27 -27
Andre usædvanlige poster i alt -596 -507 -592 -1.695
Eliminering af egne aktier -99 -78 -33 -210
Justeret resultat før skat 6.132 5.898 5.828 17.858


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Nettorenteindtægter 0 0 0 0
Handelsindtægter -99 -78 -33 -210
Øvrige indtægter -97 -118 -130 -345
Indtjening fra forsikringsaktiviteter 0 0 -27 -27
Indtægter i alt -196 -196 -190 -582
Omkostninger -499 -389 -435 -1.323
Nedskrivninger 0 0 0 0
Effekt på resultat før skat -695 -585 -625 -1.905

Senest opdateret: 29-10-2015

Kom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility