EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2015.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Resultat før skat, core aktiviteter 5.437 5.437
Rebranding 0 0
Engangsposter i alt 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -27 -27
Resultatafhængig løn -245 -245
Indskydergarantifonden -176 -176
​Goodwill impairment charges 0 0
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-97 ​-97
Skyggekonto 0 0
Andre usædvanlige poster i alt -545 -545
Eliminering af egne aktier -99 -99
Justeret resultat før skat 6.081 6.081


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
2015
ÅTD
Nettorenteindtægter 0 0
Handelsindtægter -99 -99
Øvrige indtægter -97 -97
Indtjening fra forsikringsaktiviteter 0 0
Indtægter i alt -196 -196
Omkostninger -448 -448
Nedskrivninger 0 0
Effekt på resultat før skat -644 -644

Senest opdateret: 30-04-2015

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility