Risikostyring

En grundig forståelse af risiko er centralt for Danske Bank-koncernens forretningsstrategi.
Vi lægger stor vægt på styring og overvågning af risici for at sikre løbende overholdelse af godkendte risikogrænser og lovgivningsmæssige krav.

Under risikostyring finder du blandt andet information om EU's kapitalkravsdirektiv (CRD), der fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning samt en overordnede beskrivelse af kapitaldækningsreglerne Basel III/CRD IV.​​​​​

Under Risikostyring finder du...

CRR forordning
CRR er en EU forordning der fastsætter krav til kapitalgrundlag for kreditinstituter. Det er baseret på Basel III.
Eksterne links
Vil du vide mere om kapitalkravsdirektivet, Basel III, Finanstilsynet eller de ratingbureauer, der rater os? Gå til listen over eksterne links.
Ordbog
Vil du vide mere om kapitalkravsdirektivet, Basel II, Finanstilsynet eller de ratingbureauer, der rater os? Gå til listen over eksterne links.

Hvis du vil vidre mere...

Risikorapport

Læs eller download vores rapport om koncernens risiko- og kapitalstyring.

 Download Risikorapporten 2016 (kun på engelsk) 

 Q4 2016: Download Supplerende Søjle 3-oplysningsforpligtelser (kun på engelsk)​​

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility