Direktion

Foto af Thomas Borgen Thomas F. Borgen (1964), ansat i 1997


Administrerende direktør

Se CV
Download billede


Foto af Tonny Thierry Andersen Tonny Thierry Andersen (1964), ansat i 1999


Bankdirektør, chef for Wealth Management og fungerende chef for Personal Banking

Se CV
Download billede


Foto af Lars Stensgaard Mørch Lars Stensgaard Mørch (1972), ansat i 1999


Bankdirektør og chef for Business Banking

Se CV
Download billede


Billede af Glenn Söderholm Glenn Söderholm (1964), ansat i 1998 


Bankdirektør og chef for Corporates & Institutions 

Se CV
Download billede


Foto af Jacob Aarup-Andersen Jacob Aarup-Andersen (1977), ansat i 2012


Bankdirektør og Chief Financial Officer


Billede af Jim Ditmore
Jim Ditmore (1960), ansat i 2014


Bankdirektør og COO (Group Services og Group IT)

Se CV
Download billede


Foto af Gilbert Kohnke Gilbert Kohnke (1958), ansat i 2015


Bankdirektør og chef for Group Risk (CRO)

Se CV
Download billede

[#searchImageUrl=/SiteCollectionImages/2012-Features/Buildings/Bygninger_3.jpg#]
​Direktionens medlemmer er ansat af bestyrelsen. De rapporterer og indstiller sager til bestyrelsen og udfører bestyrelsens konkrete direktiver.

Væsentlige opgaver og ansvarsområder
  • Øverste, daglige ledelse.
  • Godkendelser af væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en vis grænse.
  • Politikker for og tilsyn med koncernens risikostyring.
  • Sikring af en betryggende bogføring og formueforvaltning.

    Successionsplanlægning
    Danske Bank arbejder systematisk med identifikation af nøglestillinger og mulige efterfølgere for at sikre et beredskab over for uventede hændelser og for at kunne udvikle talenter til de pågældende stillinger.
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility