Direktion

Foto af Thomas Borgen Thomas F. Borgen (1964), ansat i 1997


Administrerende direktør

Se CV
Download billede


Foto af Tonny Thierry Andersen Tonny Thierry Andersen (1964), ansat i 1999


Bankdirektør og chef for Personal Banking

Se CV
Download billede


Foto af Lars Stensgaard Mørch Lars Stensgaard Mørch (1972), ansat i 1999


Bankdirektør og chef for Business Banking

Se CV
Download billede


Glenn Söderholm (1964), ansat i 1998 


Bankdirektør og chef for Corporates & Institutions 

Se CV
Download billede


Foto af Henrik Ramlau Hansen Henrik Ramlau-Hansen (1956), ansat i 1988


Økonomidirektør og chef for CFO Area (Group Finance, Group Legal & Group Compliance)

Se CV
Download billedeJim Ditmore (1960), ansat i 2014


Bankdirektør og COO (Group Services og Group IT)

Se CV
Download billede


Foto af Gilbert Kohnke Gilbert Kohnke (1958), ansat i 2015


Bankdirektør og chef for Group Risk (CRO)

Se CV
Download billede

[#searchImageUrl=/SiteCollectionImages/2012-Features/Buildings/Bygninger_3.jpg#]

Flere fakta om direktionen

Ansat af bestyrelsen
Direktionens medlemmer er ansat af bestyrelsen. De rapporterer og indstiller sager til bestyrelsen, og de udfører bestyrelsens konkrete direktiver.

Væsentlige opgaver og ansvarsområder
 • Øverste, daglige ledelse.
 • Godkendelser af væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en vis grænse.
 • Politikker for og tilsyn med koncernens risikostyring.
 • Sikring af en betryggende bogføring og formueforvaltning.

  Successionsplanlægning
  Koncernen arbejder systematisk med identifikation af nøglestillinger og mulige efterfølgere for at sikre et beredskab over for uventede hændelser og for at kunne udvikle talenter til de pågældende stillinger. Der er tale om en årlig proces baseret på
  • en dialog med cheferne for de enkelte forretnings- og ressourceområder
  • proces og data fra HR.
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility