Vores ledelseVores ledelse

Danske Banks ledelsesstruktur er tostrenget og består af en bestyrelse og direktion. Principperne for koncernens virke fastlægger bestyrelsen, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.  

Koncernen har ét fælles ledelsesgrundlag, men god ledelse dyrkes i vores øjne ikke gennem regler. Dels har hver leder sine egne kompetencer, dels kræver hvert enkelt lederjob kompetencer, der tager hensyn til udfordringerne i det konkrete job.

Fandt du det, du søgte?Fandt du det, du søgte?

Organisationsdiagram
Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en førende nordeuropæisk finanskoncern med hovedsæde i Danmark.

Se organisationsdiagram
Ledelsesprincipper
Vi har et fælles ledelsesgrundlag i Danske Bank, men forskellige forventninger til hver enkelt leders fokus.

Læs mere om ledelsesprincipper
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility