Dilemmaer

Kunder, medarbejdere, politikere, leverandører, myndigheder, presse og almindelige borgere har forskellige holdninger og forventninger til Bank-koncernen. Vi anerkender behovet for at overveje alle fakta og synspunkter for at kunne tage den bedst mulige beslutning, som tilgodeser kunder og andre interessenter - og dermed også vores forretning.

I det daglige arbejde med corporate responsibility møder vi sager, som indeholder dilemmaer og kræver stor omtanke. Herunder giver vi en række eksempler på disse dilemmaer og et indblik i, hvad vi mener med en ansvarlig forretning.

Dilemmaer

Forældre og barn

Hvornår trækker den ansvarlige investor sig?

At stille krav som investor kan skabe positive forandringer, men hvor går grænsen for, hvor længe man vil fortsætte dialogen?

Mind Your Money

Kan ansvarlig leverandørstyring betale sig?

Vi ønsker at stille krav til vores leverandører. Men hvornår bliver det for tidskrævende og problematisk for leverandørerne?

Digitalisering = tilgængelighed? 

Visse kunder skal hjælpes til større fortrolighed med de nye kanaler. 

Sælger rådgivere produkter eller yder de rådgivning?

Det er naturligvis afgørende for både kunderne og banken, at de kan stole på vores integritet.

Vil du vide mere?

Tjæresand

I november 2012 opfordrede Danske Bank og 48 andre investorer canadiske tjæresands producenter til at nedbringe de miljømæssige og sociale påvirkninger af deres aktiviteter.

Læs mere om initiativet 

Flere dilemmaer

På alle områder af corporate responsibility findes dilemmaer. Er det eksempelvis etisk forsvarligt at investere "grønt", når vi samtidig skal give vores kunder et konkurrencedygtigt afkast? 

Dilemmaer inden for miljø

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility