MedarbejdertilfredshedMedarbejdertilfredshed

Hvert år gennemfører Danske Bank en undersøgelse af alle medarbejderes tilfredshed, motivation og loyalitet. Undersøgelsen er baseret på den europæiske model European Employee Index og anvendes til at identificere det kommende års indsatsområder og aktiviteter på HR-området. Når der er målinger, der ikke lever op til forventningerne, er det de lokale lederes opgave at sætte aktiviteter i gang med støtte fra HR for at forbedre tilfredsheden.

Medarbejderundersøgelsen 2013
Trods belastende faktorer såsom den økonomiske krises påvirkning på hverdagen i banksektoren og Danske Banks store omstruktureringer i 2012 og 2013, er medarbejderne fortsat tilfredse med deres arbejde. Resultaterne af medarbejderundersøgelsen 2013 viser en forventelig, men lille nedgang i motivation og tilfredshed i forhold til 2011 (fra 76 til 74 procentpoint i både 2012 og 2013), men tilfredsheden ligger stadigvæk på et højt niveau, også når vi sammenligner os med sektorens gennemsnit. Ifølge undersøgelsen er det, som i 2011, bl.a. nærmeste leder og samarbejdet med kollegaerne, der bidrager til den høje tilfredshed.

 

 Medarbejdertilfredshed
Danske Bank koncernen 2010
Danske Bank koncernen 2011
Danske Bank koncernen 2012
Danske Bank koncernen 2013
75
76
74
74

 

For de enkelte landes resultater i Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, se CR Fact Book 2013 (pdf).

Plads til forbedring
I 2013 faldt medarbejdernes opfattelse af Danske Banks image med tre point sammenlignet med året før. Pointfaldet kan til dels skyldes den negative omtale Danske Banks omstrukturering har fået i blandt andet de danske medier. Vi vil fortsætte med at rette op på dette ved at følge vores strategi.
Opfattelsen af medarbejdernes sikkerhed falder også i medarbejderundersøgelsen. Dette kan skyldes reduceringer i omkostninger i Danske Bank og i den finansielle sektor generelt.
I Danske Bank tror vi på, at åben og ærlig dialog om hvordan ændringer påvirker organisationen hjælper til at udvikle kompetencerne til at håndtere usikkerheden.  


Social kapital
I 2011 begyndte vi at måle social kapital, som er et nøgletal for beholdningen af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i koncernen. I tråd med den høje tilfredshed vurderes den sociale kapital ligeledes meget højt af medarbejderne med en score på 80 i medarbejderundersøgelsen i 2013.

Læs mere om social kapital


Senest opdateret den 6. februar 2014.

Ansvarlighedspolitik
Danske Bank-koncernen ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag.

Læs mere om ansvarlighedspolitikken
CR-rapporten 2013
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2013.

Download CR-rapporten 2013

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility