Medarbejdertilfredshed

Hvert år gennemfører Danske Bank en undersøgelse af alle medarbejderes tilfredshed, motivation og loyalitet. Undersøgelsen er baseret på den europæiske model European Employee Index og anvendes til at identificere det kommende års indsatsområder og aktiviteter på HR-området. Når der er målinger, der ikke lever op til forventningerne, er det de lokale lederes opgave at sætte aktiviteter i gang med støtte fra HR for at forbedre tilfredsheden.

I vores Corporate Responsibility Fact Book 2014 kan du se vores seneste performance inden for vores Employee Opinion survey.

Social kapital
I 2011 begyndte vi at måle social kapital, som er et nøgletal for beholdningen af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i koncernen. I tråd med den høje tilfredshed vurderes den sociale kapital ligeledes meget højt af medarbejderne med en score på 82 i medarbejderundersøgelsen i 2014.

Læs mere om social kapital

Ansvarlighedspolitik
Danske Bank-koncernen ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag.

Læs mere om ansvarlighedspolitikken
Corporate Responsibility 2014 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2014

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility