Kompetenceudvikling

For Danske Bank er uddannelse og løbende udvikling af faglige og personlige kompetencer en forudsætning for at kunne imødekomme de forretningsmæssige udfordringer, vi står over for – nu og i fremtiden.Alle koncernens stillinger har en jobprofil som sikrer, at alle medarbejdere kan identificere deres uddannelsesbehov. Uanset om det drejer sig om generel videreuddannelse, specialist- eller lederuddannelse, vil vi sammen med medarbejderne sikre, at de til stadighed matcher de krav og forventninger, banken har til dem.

Der blev i 2013 lavet flere ændringer i koncernens kompentenceudviklingsprogram. Dette for at opnå relevante læringsprogrammer for både medarbejdere og ledere. Blandt andet blev vores online læringscenter opdateret med nye muligheder og træningsprogrammer for ansatte i koncernen.

For at sikre ensartede kundeoplevelser på tværs af markeder og lande modtog Personal Banking træning i Danske Meeting. Med "License to operate" blev Personal Banking medarbejderne trænet i kundeservice blandt andet med udgangspunkt i, at alle medarbejdere har gennemført den obligatoriske træning i anti-hvidvask samt koncernens Code of Conducts.  

Dagskurser samt kurser på eLearning-platformen blev afholdt med formålet at træne nye ledere. Formålet med træningen var, at give lederne de rette redskaber til at skabe en effektiv organisation med høje standarder, håndtere ændringer, og selvstændigøre medarbejderne til at skabe værdi.

Læs mere om Danske Bank-koncernens fokus på uddannelse

Working smarter
Nye online muligheder for selvbetjening på internettet betyder, at rådgivere i dag skal fokusere mere på ekspertråd og anbefalinger.

For at opnå vores mål må vi fortsætte med at investere i kompetenceudvikling af  medarbejderne. Vi tilbyder vores medarbejdere en bred vifte af eLearning kurser, og i 2013 afholdt vi omkring 17.256 heldags-kurser, eksklusiv eksterne kurser og uddannelser.


Senest opdateret den 6. februar 2014

Fokus på uddannelse

Udvikling og vedligeholdelse af kompetencer

Det er vigtigt for både banken og for medarbejdernes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet, at de vedligeholder og udvikler deres kompetencer.

Corporate Responsibility 2015 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2015
Job i Danske Bank-koncernen

Læs mere om kompetenceudvikling af koncernens medarbejdere under menupunktet Job.

Job i Danske Bank-koncernen

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility