Miljø

Danske Bank påvirker miljøet direkte gennem den daglige drift af banken og indirekte gennem vores forretningsmæssige aktiviteter.

Fokus på klima
Som et led i arbejdet med at reducere vores direkte miljøpåvirkninger, har vi sat fokus på klimaforandringer. Vi har opnået CO2-neutralitet hvert år siden 2009, hvordan kan ses i vores CO2-regnskaber.  

Vi nedbringer CO2-udledningen fra vores egen drift og udligner den resterende udledning gennem investeringer i CO2-kreditter fra projekter, der producerer fornybar energi. Målet er dog først og fremmest at nedbringe vores egen CO2-udledning og kun neutralisere den mængde CO2, vi ikke selv kan spare væk.

CO2-neutraliteten er et skridt i den rigtige retning, men arbejdet med at reducere vores egne CO2-udledninger fortsætter i de kommende år. I 2010 satte vi et mål for hele Danske Bank-koncernen om at reducere vores elforbrug med 20% fra 2009 til 2014. Dette målet nåede vi allerede i 2012, med en reduktion på hele 22%.

Vi avancerede derfor målet fra 20% til 30% reduktion fra 2009-2014 og nåede dette målet i 2014 med en total nedgang i elforbruget på 37%. 

Miljøkrav internt og eksternt
Siden 2006 har koncernen stillet specifikke miljøkrav til leverandører og gennemført interne initiativer, f.eks. etableret virtuelle møderum og opnået miljømærkning af vores interne trykkeri, for at mindske vores miljøpåvirkning. 

Danske Bank er desuden medlem af Carbon Disclosure Project (CDP), som vi har rapporteret til i en årrække.

Senest opdateret 3. februar 2015

 

Overblik over miljø i Danske Bank

Dilemmaer

I det daglige arbejde med corporate responsibility møder vi sager, som indeholder dilemmaer og kræver stor omtanke.

Klimastrategi

Læs Danske Bank-koncernens klimastrategi.

Miljøpåvirkninger

Vi har kortlagt koncernens miljøpåvirkninger og prioriteret dem i forhold til miljømæssig betydning og interesse fra interessenter.

Miljøledelse

Vores miljøledelsessystem sikrer, at vi hele tiden forbedrer vores miljøpræstation, og at vi rapporterer om resultaterne, internt og eksternt.

CO2-kreditprojekter

For at neutralisere den mængde CO2, der ikke kan reduceres, køber Danske Bank CO2-kreditter fra projekter, der skaber reelle reduktioner.

Reducering af egne udledninger

For at opnå CO2-neutralitet hvert år, arbejder vi på at nedbringe vores egen CO2-udledning.

Reducering gennem forretningen

Klimaudfordringen er et vilkår, som finansielle virksomheder må forholde sig til i deres forretning – både som muligheder og risici. I Danske Bank forsøger vi at udnytte mulighederne i vores forretning og samtidig tage højde for de risici, der viser sig.

Læs mere om vores forretningstiltag

Corporate Responsibility 2015 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2015
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility