Rapportering

Siden 2009 har de 1100 største danske virksomheder være forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i forbindelse med deres årsrapportering. De virksomheder, der er omfattet af lovkravet, skal oplyse om virksomhedens politikker, aktiviteter og resultater på området. Redegørelsen skal indgå i Årsrapportens ledelsesberetning, i en separat rapport eller på virksomhedens hjemmeside. 

Hvis virksomheden har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller Principles for Responsible Investment (PRI), er det tilstrækkeligt at henvise til den fremskridtsrapport, som virksomheden udarbejder i forbindelse med medlemskabet.

Danske Bank-koncernen har støttet FN’s Global Compact siden 2007. Derfor refererer vi til vores Global Compact Communication on Progress-rapport (COP) som opfyldelse af lovkravet om rapportering af samfundsansvar.

Koncernens corporate responsibility-rapportering for 2014 omfatter:

  • Corporate Responsibility rapport som inkl. vores COP
  • Corporate Responsibility Fact Book
  • GRI-indeks (G4)


Du kan downloade koncernens corporate responsibility rapporter og vores supplerende rapportering som pdf-dokumenter nedenfor.

Pdf-dokumenter kan læses med Adobe Reader. Download Adobe Reader®

Senest opdateret den 3. februar 2015.

 

Rapporter

Reports Download Reporting principles
Corporate Responsibility 2014
  10.4 MB
 139 KB
Corporate Responsibility Fact Book 2014  881 KB
Carbon neutrality statement 2014  469 KB

Vil du vide mere?

Se flere rapporter

Alle Danske Bank-koncernens rapporter er tilgængelige under menupunktet Investor Relations.

Se alle rapporter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility