17. januar 201217. januar 2012

Privatøkonom Allan von Mehren  
Ny global prognose - Kina begynder at trække igen i det globale opsving

Af Allan von Mehren

Vi har i dag sendt vores globale kvartalsprognose på gaden med skøn for global økonomi for de kommende to år. Efter et tungt 2011 forventer vi at se noget bedring i global økonomi i løbet af 2012. Vi forventer, at verdensøkonomien vil gå fra en til to motorer til at trække fremdriften, idet vi forventer, at Kina i stigende vil supplere USA i det globale opsving.

Efter en betydelig vækstopbremsning i løbet af 2011, forventer vi, at Kinas vækst vil gå frem i 2012. Det skyldes blandt andet, at den betydelige modvind fra kraftigt stigende fødevarepriser i 2011 er vendt til en medvind, idet de globale fødevarepriser er faldet betydeligt igen. De private husholdningers køb af fødevarer udgør en tredjedel af det samlede forbrug, og de voldsomme prisstigninger på fødevarer har derfor øget leveomkostningerne betydeligt og udhulet købekraften af husholdningernes indkomster. Med lavere fødevareprisinflation øges købekraften igen hos den kinesiske forbruger, og det vil understøtte økonomien i 2012.  Den lavere fødevareprisinflation vil også betyde, at inflationen i Kina - som har været en stor udfordring i 2011 - vil falde betydeligt. Det giver Kina et større råderum til at lempe penge- eller finanspolitikken for at sparke liv i væksten. Samlet set forventer vi, at kinesisk vækst vil vokse til godt 10% i 3. kvartal efter at være dykket under 7% i nogle kvartaler af 2012. Samlet set forventer vi en vækst for hele 2012 på 8.5% voksende til 9.1% i 2013.

USA har i andet halvår 2011 været den primære motor, der har trukket verdensøkonomien, og vi forventer, at denne motor vil køre videre i 2012. Væksten ventes at ligge på godt 2½% i det meste af 2012 efter en forventet vækst i fjerde kvartal 2011 på 3%. Privatforbruget i USA har været i bedring over de seneste kvartaler, og vi forventer en fremgang i forbruget på ca. 2½% i 2012. En mere gunstig udvikling i beskæftigelsen og lavere inflation vil give plads til, at de amerikanske forbrugere kan fortsætte med pæn fremgang i forbruget. Det er dog langtfra buldrende vækst, og skal sammenlignes med ca. 3% forbrugsvækst i årtiet før finanskrisen satte ind. Den høje arbejdsløshed lægger en dæmper på lønvæksten og samtidig er der udsigt til en vis stigning i opsparingskvoten efter, den er faldet noget i 2011. På den positive side i USA er også tegn på bedring i boligmarkedet, hvor byggeaktivitetet og boligsalget, så småt er ved at rejse sig fra støvet. Og endelig forventer vi en øget vækst i eksporten i takt med at Emerging Markets - herunder Kina - forventes at opleve højere vækst i løbet af 2012.

I euro-området forventer vi fortsat, at recessionen bliver forholdsvis kort. Aktiviteten er presset ned af for høje lagre og en træg udvikling i eksporten. Men begge faktorer ventes at give et større bidrag til væksten i 2012 og give en tilbagevenden til positive vækstrater i løbet af 2012 og i 2013 forventer vi en samlet vækst på 1.5%. Den indenlandske økonomi vil fortsat være hårdt presset af gældskrisen. Betydelige offentlige besparelser og opstramninger i kreditgivningen fra en presset banksektor vil holde aktiviteten i privatforbrug og investeringer på lavt blus. Europæisk økonomi er således meget afhængig af, at den forventede bedring i global økonomi materialiserer sig i 2012.

Risikoen for global vækst er fortsat på nedsiden, og den største trussel er helt klart en ny opblussen af gældskrisen i euro området. En statsbankerot i Grækenland, nye store tab i Spanien eller negative overraskelser i banksektoren er mulige katalysatorer for en sådan opblussen. Det er ikke vores forventning men omvendt heller ikke noget, der kan udelukkes. Andre trusler mod væksten kan komme fra en evt. ny kraftig stigning i olieprisen, hvis uroen omkring Iran blusser op. Bliver det tilfældet kan vi risikere en gentagelse af 2011, hvor en stærk start på året blev ødelagt at store stignigner i olieprisen, der satte en betydelig bremse på privatforbruget i USA og også bidragede til, at den finansielle uro blev stærkere end ellers. Læs Global Scenarios januar 2012
 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility