19. april 201219. april 2012

Privatøkonom Allan von Mehren  
Ny global prognose: Det globale opsving rykker mod øst

Af Allan von Mehren

Danske Bank offentliggør i dag ny prognose for global økonomi. Hovedbudskabet er, at opsvinget vil fortsætte i 2012 og i stigende grad rykke mod øst. Kina vil opleve stigende vækst i de kommende kvartaler og dermed blive en større drivkraft i det globale opsving. USA vil fortsætte med moderat vækst i omegnen af 2½%, mens euro-området halter efter med stort set nul-vækst i år og godt 1% vækst i 2013.

Vores skøn lidt højere end konsensus 
Vores skøn ligger lidt over konsensus i alle regioner. Væksten i 2011 var tynget af en lang liste af modvinde, som ikke længere er så kraftige i 2012 eller ligefrem er vendt til medvinde. Vi mener konsensus undervurderer effekten af dette.

Modvindene i 2011 kom fra en stor stigning i oliepriser og fødevarepriser i starten af året, jordskælv i Japan, kraftig eskalering af gældskrisen i euro-området, downgrade af USA's statsobligationer og en markant opstramning af finanspolitikken i euro-området. I 2012 er oliepriserne lavere, fødevarepriserne er faldet, effekten af jordskælvet i Japan er nu positiv, pga. genopbygning, og gældskrisen i euro-området er dysset ned - omend den ikke er væk.

Positive forventninger til Kina
Vi forventer, at Kina vil levere de gode nyheder i de kommende kvartaler og styrke troen på, at det globale opsving bliver stærkere i 2012. Lavere inflation har givet plads til lempelser, der understøtter forbrug og investeringer. Og eksporten oplever bedring, pga. bedre afsætning til USA og resten af Asien, hvor væksten allerede er steget.

Forventning om svag vækst i euro-zonen
Væksten i euro-området er fortsat tynget af finanspolitiske opstramninger og stram kreditgivning. Men bedringen på eksportmarkederne vil give et lille løft til væksten, og vi forventer at se positive vækstrater fra 2. kvartal og frem. Det vil dog være meget svag vækst, der betyder, at den allerede høje arbejdsløshed på 10.8% vil stige yderligere i de kommende år.

Euro-gældskrisen primær risikofaktor 
Der vil fortsat være bump på vejen i det globale opsving, men det er vigtigt at kigge gennem støjen og se den underliggende udvikling. Og den peger på fortsat bedring. Den primære risikofaktor er igen en yderligere opblussen af euro-gældskrisen med Spanien i centrum. Oliepriserne skal også fortsat følges tæt, da de har det med at køre op, når Kina rører på sig. Det vil også kunne sætte en bremse i væksten.

 Download prognose
 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility