5. marts 20125. marts 2012

Privatøkonom Las Olsen  

Detailsalget stiger

Af Las Olsen

SKAT har i dag meddelt, at den nye ejendomsvurdering vil vise en stigning i grundværdierne på fem-ti procent på landsplan. Det er ensbetydende med, at ejendomsskatten, også kendt som grundskylden, vil stige. Efter vores skøn drejer det sig om ekstra en til to milliarder kroner årligt til kommunerne, eller 500-1.000 kroner for en typisk parcelhusejer. Der vil dog gå en del år, før effekten slår fuldt igennem.

Lokal forskel på stigninger
Stigningen er meget skævt fordelt over landet. I hovedstaden stiger vurderingen af grundværdien for enfamiliehuse i gennemsnit fra 1.078.000 til 1.618.000 kroner. For et hus i Københavns Kommune betyder det en stigning i grundskyldsbetalingen på 18.360 kroner om året, når den nye vurdering er slået fuldt igennem på skatteopkrævningen. Det vil tage 6-10 år i København, mens tallet vil være både højere og lavere i andre kommuner.

Stigning overrasker
Det er overraskende, at vurderingen af grundene er steget. Den nye vurdering skal afspejle priserne i oktober 2011 og afløser vurderingen af priserne i oktober 2009. Ifølge Danmarks Statistik er prisen på enfamiliehuse i gennemsnit faldet med 3,8 procent fra oktober 2009 til oktober 2011. Vi havde derfor forventet, at vurderingen ville vise et fald i grundværdierne.

Loft over stigning forsinker effekten
Grundværdien og den kommunale grundskyldspromille afgør, hvor meget man skal betale i grundskyld. Når grundværdien stiger, skal man altså betale mere. Men i det enkelte år er der et loft over, hvor meget regningen kan vokse. I år er loftet 4,3 procent, men det har tidligere år været op til syv procent.

Ordningen med loftet har betydet, at betalingen af grundskyld ikke er fulgt med de store prisstigninger, der var på grundene indtil 2007. Selv her i 2012 betaler de fleste husejere en lavere grundskyld, end hvad der svarer til den aktuelle vurdering – altså den fra 2009. Derfor havde de fleste også i forvejen udsigt til at skulle betale mere i 2013, selv om vurderingen var faldet. Men når den stiger, betyder det i stedet, at boligejerne har udsigt til stigende betalinger i en årrække fremover, indtil betalingen er kommet op på niveau med vurderingen.

Beregn din fremtidige ejendomsskat
Hvis man vil vide, hvordan man selv står, skal man se på grundværdien af éns egen bolig i 2011, som vil være tilgængelig på SKAT’s hjemmeside d. 5 marts. Det tal gange den kommunale grundskyldspromille er det, man alt andet lige kommer til at betale i ejendomsskat på lang sigt. Aktuelt betaler man af den såkaldte grundskatteloftværdi, der står trykt på den såkaldte ejendomsskattebillet, man modtager fra kommunen.

Ud over ejendomsskatten betaler boligejere også ejendomsværdiskat til staten. Men den skat er låst fast i kroner og øre af skattestoppet og bliver derfor ikke påvirket af vurderingen.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility