23. april 201223. april 2012

Privatøkonom Las Olsen  
Bilsalget tager stort dyk

Af Las Olsen

Ifølge De Danske Bilimportører blev der i marts indregistreret 15.615 nye personbiler, hvilket er 565 færre end i februar. Normalt er bilsalget større i marts end i februar, og korrigeret for sæsonudsving er der efter vores beregning tale om et fald på cirka 25 procent. Men faldet kommer efter en meget kraftig stigning i februar.

Samlet set er salget af nye biler i februar og marts på samme niveau som i januar, korrigeret for sæsonudsving. Det er også omtrent samme niveau, som bilsalget i gennemsnit havde i 2011.

Skatteændring dæmper salget
Det er selvfølgelig skatteændringerne i februar, der skaber de store udsving i tallene. Mange skyndte sig at få indregistreret biler, før stramningerne over for leasingbiler trådte i kraft i slutningen af måneden. Det har naturligt nok hævet aktiviteten i februar og dæmpet den i marts. Men man skulle nok forvente, at det samlet set havde givet et noget større salg set over de to måneder.

Dagens tal kan være det første tegn på, at skatteindgrebet har fået det samlede salg af nye biler til at falde, men det er for tidligt at sige noget håndfast om. Under alle omstændigheder må man forvente, at de seneste års store salg af nye biler vil ebbe ud. Det store spørgsmål bliver så, om andre dele af forbruget vil kunne tage over.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility