30. marts 201230. marts 2012

Privatøkonom Las Olsen  
Vi skruer ned for opsparingen

Af Las Olsen

I dagens nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik kan vi se, hvordan det gik med danskerens opsparing i 2011. Tallene viser, at vi lagde 101 milliarder kroner til side i årets løb, eller godt 18.000 kroner pr. dansker. Opsparingen var 9,4 milliarder kroner mindre end året før. Det svarer til, at 10,4 procent af vores disponible indkomst gik til opsparing sidste år, mod 11,5 procent i 2010.

Bruger større del af indkomsten
Privatforbruget faldt med 0,5 procent i 2011. Men opsparingstallene viser, at vi faktisk brugte en større del af vores indkomst end året før. Det faldende forbrug skyldes altså kun, at vores indkomst faldt – eller rettere, at den steg langsommere end priserne. Det ser faktisk ud til, at vi skruede lidt ned for forsigtigheden.

Sparer stadig kraftigt op
Sammenlignet med tidligere er en opsparing på 10,4 procent af den disponible indkomst stadig meget. Der er dermed god grund til at tro, at opsparingen bliver mindre i takt med, at bekymringen omkring økonomien aftager. Derfor regner vi med, at privatforbruget kommer til at stige i år, selv om realindkomsten efter skat falder igen.

Langsom vending
Men det kommer til at gå langsomt, og vi vender ikke lige foreløbig tilbage til så lav en opsparing som i 2008. Dertil er der stadig alt for stor usikkerhed på især boligmarkedet. Derfor kommer stigningen i privatforbruget også til at gå langsomt, da der er ikke meget hjælp at hente fra indkomsterne.

Finansiel opsparing gik til pension
Husholdningernes opsparing kan enten være finansiel, altså ryge i banken, på pensionsordningen eller nedbringe gæld – eller den kan gå til investeringer, hvilket i praksis vil sige bygning og forbedring af boliger.

Den finansielle opspring i 2011 gik til pensionsopsparing. Modsat året før var der et ganske stort fald i de beløb, der står i banken. Netto hævede vi 45 milliarder kroner fra kontiene, og det kan man se som et tegn på, at behovet for en stor reserve til for eksempel arbejdsløshed er blevet mindre. Vi nedbragte også vores bank- og forbrugslån med 19 milliarder kroner, mens den langfristede gæld blev ved med at stige.

Alt i alt var den finansielle opsparing, som vi opgør den, på 16 milliarder kroner. Størstedelen af nettoopsparingen er stadig i form af boliginvesteringer.

Medregner pensionsafkast
I forbindelse med denne tekst - og grafen nedenfor - har vi har foretaget en korrektion af Danmarks Statistiks tal for opsparing og indkomst. Det skyldes, at når der er et højt afkast af pensionsordningerne, tæller det ikke med som en indkomst i husholdningerne. Men den skat, man skal betale af afkastet, gør. Jo højere afkast, jo lavere bliver altså den målte indkomst.

Til dette formål synes vi derfor, at det tegner et mere dækkende billede, når man korrigerer for det aspekt. I både 2010 og 2011 indbragte pensionsafkastskatten langt mere end normalt, så korrektionen giver en væsentligt højere opsparingskvote de år.

Opsparing i procent af korrigeret disponibel indkomst:

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility