8. februar 20128. februar 2012

Cheføkonom Steen Bocian  
Betalingsbalancen sætter rekord

Af Steen Bocian

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for udviklingen på betalingsbalancen i december, og Danmark har fortsat et imponerende overskud. I december løb overskuddet således op i 9,1 mia. kroner – og ser vi over det seneste år, udgør overskuddet på betalingsbalancen 118,7 mia. kroner. Det er det største overskud målt på et helt kalenderår.

Danmark undgår dyr finansiering
Der er ikke samme fokus på betalingsbalancens udvikling, som der var for år tilbage, da vi har vænnet os til at have betydelige overskud. Men det er måske alligevel værd at reflektere over de frihedsgrader, som det store overskud på betalingsbalancen giver os. Med et så betydeligt overskud, står vi ikke netto med et finansieringsbehov i udlandet. I disse tider hvor finansiering både kan være dyr og besværlig, er det et klart styrkepunkt for dansk økonomi.

Når vi kombinerer det solide overskud på betalingsbalancen med det forholdsvis beskedne underskud på de offentlige finanser, som i 2011 efter alt at dømme holdt sig under 3 pct., må vi konstatere, at det er med god grund, at udlandet nærer stor tillid til dansk økonomi. Det er med til at sikre, at vi i Danmark aktuelt set har et lavere renteniveau end resten af Europa - for første gang nogen sinde.

Dansk efterspørgsel i bund
Det er dog i denne forbindelse værd at bemærke, at baggrunden for den flotte udvikling til dels er, at den igangværende lavkonjunktur har ramt efterspørgslen i Danmark hårdere end andre lande. Det har gjort, at virksomhederne har måttet rette fokus mod udlandet for at kunne afsætte deres produkter. Det glædelige i den historie er imidlertid, at virksomhederne har evnet denne omstilling til trods for en presset konkurrenceevne.

Må ikke blive en sovepude
Selvom vi skal være glade for overskuddet på betalingsbalancen, er det vigtigt, at det ikke bliver en sovepude for dansk økonomi og danske politikere. De imponerende overskud er sikret gennem 30 års reformpolitik - men hvis vi skal opretholde den flotte udvikling, er det afgørende, at denne reformproces ikke går i stå.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility