17. april 201217. april 2012

Cheføkonom Steen Bocian  

Styr på balancerne i dansk økonomi


Af Steen Bocian


Danmarks Statistik har her til morgen offentliggjort ”Balancer i Dansk Økonomi”, der er et nyhedsbrev, som giver et godt overblik over grundlæggende balancer i dansk økonomi. Nyhedsbrevet og bekræfter endnu engang, at vi står med en solid økonomi, der godt nok er ganske hårdt ramt på konjunkturerne, men som strukturelt set er skruet fornuftigt sammen – ikke mindst takket være 30 års stabilitetsorienteret økonomisk politik.

Fastkurs- og stabilitetspolitik satte ny dagsordenen
Det er i år 30 år siden, at Poul Schlüter kom til magten. Regeringsskiftet indebar et reelt skifte i den økonomiske politik, hvor det nye faste anker for dansk økonomi blev fastkurspolitikken. Siden har Danmark under skiftende regeringer fuldt samme grundlæggende økonomiske politik: en stabilitets og reformorienteret økonomisk politik bygget op omkring en stor velfærdsstat og med fastkurspolitikken som et ufravigeligt udgangspunkt.

Markant fald i gæld til udlandet
Uanset hvad man politisk måtte mene om den økonomiske politik siden 1982, må man konstatere, at den har haft succes i den forstand, at den har sikret en historisk lang periode med overskud på samhandlen med udlandet og i både national og international sammenhæng stærke offentlige finanser. Dette bekræftes tydeligt af ”Balancer i Dansk Økonomi” fra Danmarks Statistik. Her fremgår det således, at vi er gået fra en situation med markant udlandsgæld og offentlige nettogæld til en situation med "udlandsformue" og meget beskeden nettogæld i den offentlige sektor.

Oliepenge løfter økonomien
Det er klart, at den førte økonomiske politik ikke er den eneste faktor, som har spillet en rolle for den gunstige udvikling. Det har også haft betydning, at vi i dag er mere end selvforsynende med olie, og at eksporten af søtransport over de seneste årtier har vokset sig meget stor i forhold til størrelsen af dansk økonomi.  Men der er ingen tvivl om, at politikerne de seneste 30 år også har spillet en rolle.

Politisk reformvillighed
Vi har gennem de seneste 30 år turde gennemføre en række upopulære reformer, som gør, at incitamentet til eksempelvis gældssætning i dag er et helt andet, end det var i starten af 1980'erne. Dertil kommer, at vi har gennemført reformer af både dagpenge, kontanthjælp og tilbagetrækningsordningerne, som har reduceret ubalancerne i dansk økonomi – og som frem til krisens udbrud i 2008 gjorde, at vi opnåede mere end fuld beskæftigelse.

Fælles fokus på konkurrenceevnen 
Ud over politikene og udviklingen i særlige erhverv, kan man også fremhæve, at arbejdsmarkedets parter i dag spiller en mere konstruktiv rolle i relation til den danske økonomis udvikling. Vi ser slet ikke samme grad af arbejdskonflikter, som vi gjorde i 1970'erne og frem til midten af 1980'erne, og den decentrale løndannelse har været med til at sikre en større hensyntagen til virksomhedernes konkurrenceevne.

I dag får vi svaret på, om de danske lønmodtagere i år har været villige til at indgå overenskomster, som netop af hensyn til konkurrenceevnen kommer til at indebære en tilbagegang i danskernes rådighedsbeløb.

Nye udfordringer venter politikerne
At vi i dag står med en strukturelt set langt stærkere økonomi end for 30 år siden, betyder naturligvis ikke, at der ikke er behov for flere beslutninger, som kan blive opfattet som upopulære. En økonomi er ikke en statistisk størrelse, og vi er derfor nødt til løbende at justere og tilpasse vores økonomiske politik.

Der er således i disse år et tydeligt behov for reformer af både den offentlige sektors indretning, skattesystemet samt overførselssystemet. Om politikerne tør tage disse slagsmål, kan naturligvis kun fremtiden vise, men alene det, at reformerne allerede er højt på den politiske dagorden giver vel et begrundet håb om, at vi kan fortsætte den stærke økonomiske udvikling over de kommende årtier, trods de mange udfordringer som dansk økonomi uomtvisteligt står med.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility