26. januar 201226. januar 2012

Cheføkonom Steen Bocian  
Svagt faldende ledighed i 2011

Af Steen Bocian

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for ledigheden i december. Ledigheden faldt en smule i forhold til november - så trods den megen krisesnak i løbet af efteråret sidste år, må vi konstatere, at det danske arbejdsmarked er overraskende modstandsdygtigt. Der var samlet set tale om et fald i ledigheden 1.100 personer fra november til december, så ledigheden nu er nået ned på 160.500 personer. Det er det laveste niveau siden april sidste år.

Et fald på 4.800 personer
Ser man på hele 2011, så faldt ledigheden faktisk en smule. I december 2010 var 165.300 personer uden job - ved udgangen af 2011 var det niveau som nævnt faldet til 160.500 personer - altså et fald på 4.800 persosoner.

Skift i hvem, der rammes af ledighed
Kigger vi på, hvem det er der rammes af ledighed, så er der ingen tvivl om, at der er sket et skift gennem de seneste år.

I starten af krisen var det mændene, som holdt for, da vi mistede job i industrien og byggeriet - mændene er kraftigt overrepræsenteret i denne del af dansk økonomi. I den periode var den utilsigtet høje vækst i de offentlige udgifter med til at holde kvindernes ledighed nede.

Siden er denne udvikling vendt. Den utilsigtet høje vækst i de offentlige udgifter var ikke holdbar, og kommunerne har derfor over det seneste år måtte afskedige medarbejdere, og det har ramt kvinderne. Til gengæld så det bedre ud i den private sektor i 2011, hvorfor mændene faktisk oplevede en svagt faldende ledighed. Vi venter dog, at mændene i højere grad må holde for, når vi kigger fremad - den europæiske krise må forventes at ramme vores eksport, og det rammer typisk mændene hårdere end kvinderne.

Selvom det er glædeligt, at ledigheden faktisk faldt en smule gennem 2011 - så må vi sige, at arbejdsmarkedssituationen var en del mere bekymrende end som så. Vi har endnu ikke tal for beskæftigelsen i 4. kvartal 2011 - men fra 4. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 faldt beskæftigelsen med 24.000 personer. 

Færre som deltager på arbejdsmarkedet
Når beskæftigelsen falder, uden at arbejdsløsheden stiger, er det det samme som, at arbejdsstyrken falder. Der er således i dag færre som deltager på arbejdsmarkedet end for et år siden. Det er særligt de unge, som bliver længere på studierne, mens de ældre i mindre grad synes påvirket af den økonomiske krise. Dertil kommer ikke-dagpenge berettigede ledige, som ikke optræder i ledighedsstatistikken, hvis de ikke har mulighed for at få kontanthjælp.

Forventninger for 2012
Når vi kigger ind i 2012, så er det vores forventning, at ledigheden kommer til at stige. Antallet af fyringsvarsler er tiltagende, og selvom der fortsat slås stillinger op, så vil det næppe være nok til at stabilisere arbejdsmarkedet.

Vi venter en stigning i ledigheden på 15.000-20.000 over de kommende to år. Det er i sammenligning med ledighedsstigningen i 2008/09 en moderat stigning i ledigheden, men der er naturligvis ingen tvivl om, at det kommer til at påvirke danskernes forbrugsadfærd i en negativ retning. Når ledigheden stiger, bliver vi alle samme lidt mere forsigtige, da vi i højere grad ønsker at polstre vores privatøkonomi mod risikoen for selv at blive ramt af ledighed.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility