26. januar 201226. januar 2012

Cheføkonom Steen Bocian  
OECD vurderer, at dansk økonomi har et godt udgangspunkt - men også udfordringer

Af Steen Bocian

OECD har her til formiddag offentliggjort deres såkaldte landerapport for dansk økonomi.

Stort set ens konjunkturbillede  
Grundlæggende tegner OECD samme billede af dansk økonomi, som vi gjorde i vores seneste prognose - nemlig en økonomi, som står over for en længere periode med lav vækst - men også en økonomi, som på væsentlige områder står ganske stærkt. OECD forventer således en vækst på 0,6% i 2012 og 1,2% i 2013.

Vi er en smule mere optimistiske på den korte bane og venter således en vækst på 1% i 2012 - men det modsvares stort set af, at vi ser en smule mere dystert på 2013, hvorfor vi samlet set må sige, at der er tale om stort set det samme konjunkturbillede.

Vi forventer lidt højere vækst i det private forbrug
Een af de faktorer, som gør os en smule mere optimistiske på væksten i 2012 end OECD, er, at vi forventer en lidt højere vækst i det private forbrug, som følge af blandt andet de seneste positive takter fra Dankort-omsætningen: Og så venter vi også en lidt højere investeringsvækst drevet af de fremrykkede offentlige investeringer, men forskellene er ikke voldsomme.

Fokus på konkurrenceevne, liberalisering og stringent finanspolitik
OECD peger på de samme svagheder i relation til dansk økonomi, som vi selv har øjnene rettet mod. For det første er der konkurrenceevnen, hvor vi gennem de seneste 10 år har oplevet en massiv forringelse, drevet af høj lønvækst og høj produktivitetsvækst. Den svækkede konkurreneeevne bevirker, at lønvæksten over de kommende år nødvendigvis må blive lav, hvis vi skal bevare arbejdspladserne rettet mod eksport.

Dertil peger OECD på behovet for større indenlandsk konkurrence gennem liberaliseringer. Dansk økonomi er kendetegnet ved et meget højt prisniveau - et prisniveau, som ikke alene kan tilskrives høje skatter, og øget konkurrence kan være en blandt flere veje til at gøre os "billigere", både i relation til det indenlandske forbrug, men også i relation til vores eksportevne.

OECD peger også på behovet for stringent finanspolitisk styring. Et tilbagevendende problem i dansk økonomi har været styringen af de offentlige udgifter, som i 2010 nåede op på voldsomme 58% af BNP. OECD roser i den forbindelse de seneste initiativer i relation til at de økonomiske råd kommer til at spille en større rolle i form af, at de har fået til opdrag at følge udviklingen i de offentlige udgifter tættere. Så langt hen ad vejen roser OECD os for at være på rette vej, men udviklingen bør følges nøje.

Behov for at følge afdragsfrie flexlån tæt
OECD udtrykker fortsat en vis bekymring for den finansielle stabilitet i Danmark - og understreger blandt andet, at der er behov for blandt andet at følge udstedelsen af afdragsfrie flexlån tæt. De skriver ligeledes, at man kan overveje at begrænse adgangen, men anbefaler det faktisk ikke.

Fokus på bundgrænsen for topskat
Som indspark til diskussionen omkring en skattereform sætter OECD lys på, at topskatten sætter ind ved et lavt indkomstniveau i en international sammenhæng. Dermed sætter de fokus på eet af de forventeligt centrale elementer i en kommende skattereform, nemlig at bundgrænsen for betaling af topskat skal op. Uden at skrive det direkte, så får OECD således sendt et tydeligt signal om, at det er her en skattereform skal sætte ind.

Dog generel ros til det dasnke skattesystem 
Bortset fra det roser de generelt det danske skattesystem for at være ganske godt skruet sammen, og de eneste finansieringskilder, som de fremhæver i forbindelse med en skattereform er boligskatter og miljø og sundshedsafgifter (fedtskat, mv).

Ingen klare forslag til finansieringskilder
At OECD ikke kommer med klarere forslag til finansieringskilder sætter fingeren på en øm tå i den begyndende skattereformdebat, nemlig hvordan får man finansieret lettelserne i arbejdsindkomsten. Skal finansieringen alene finde sted på skattesiden, så bliver det en vanskelig øvelse, ikke mindst da regeringen allerede har udelukket højere boligskat. Det vil derfor nok også være mere hensigtsmæssigt at kigge på udgiftssiden, men det er til gengæld politisk set en udfordring.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility