29. juni 201229. juni 2012

Cheføkonom Steen Bocian  

BNP vækst - men bekymrende eksportfald

Af Steen Bocian


Danmarks Statistik har netop offentliggjort reviderede Nationalregnskabstal. Selvom reviderede tal på overfladen måske ikke synes at være voldsomt interessante at forhold sig til, så viser de sig alligevel ofte at give megen ny information om udviklingen i dansk økonomi. Det gælder også i dag.

BNP er steget med 0,3% over det seneste år
De først offentliggjorte BNP tal for 1. kvartal viste en fremgang i BNP på 0,3% sammenlignet med 4. kvartal sidste år. Dagens tal viser, at BNP væksten i 1. kvartal var en smule højere end først formodet. Dagens tal viser således en BNP-vækst på 0,4% sammenlignet med 4. kvartal sidste år. Dermed blev 1. kvartal faktisk et rimeligt godt kvartal for dansk økonomi - vi skal således tilbage til 3. kvartal 2010 for at finde et kvartal med højere vækst.

Det er naturligvis værd at glæde sig over den pæne vækst - men det er er dog værd at være opmærksom på, at væksten i 4. kvartal sidste år samtidig blev revideret ned - og når vi ser over det seneste år, så er væksten ikke bare lav - den er nærmest ikke eksisterende. BNP er over det seneste år steget med 0,3%.

Fremgang i investeringer og fald i eksport
Det var særlig en større fremgang i investeringerne, som var med til at trække væksten i 1. kvartal. Det var endda til trods for at de offentlige investeringer faldt med voldsomme 27%. Man må med andre ord sige, at det næppe er den såkaldte kickstart, som netop har fokus på de offentlige investeringer, som har sikret fremgangen i investeringerne. Maskininvesteringerne steg til gengæld med 12,1% - hvilket er en markant vækst i lyset af den økonomiske usikkerhed.

Det private forbrug steg også - det var særligt bilsalget som trak op - men også tjenesteforbruget steg ganske kraftigt. Det er ikke usandsynligt, at omlægningen af beskatningen af leasingbiler kan have trukket begge forbrugskomponenter op, og vi ser derfor ikke forbrugsfremgangen i 1. kvartal som udtryk for en stigende forbrugslyst.

Noget bekymrende er det til gengæld,at eksporten faktisk faldt i 1. kvartal - og set over det seneste år er eksporten faktisk skrumpet. Næsten lige så bekymrende, at vi uden et positivt vækstbidrag fra lagrene faktisk ikke ville have haft vækst i 1. kvartal.

Dansk økonomi kæmper fortsat for at komme ud af krisen
Grundlæggende set er det dog værd at glæde sig over vækst i en tid hvor Europa enten har nulvækst eller reel tilbagegang. Dansk økonomi står godt i sammenligningen med vores sydlige naboer - til gengæld kommer vi ikke uden om, at væksten også i 1. kvartal lå under væksten hos vores nordisk brødre.

Beskæftigelsen ekskl. orlov faldt med 3.000 personer i første kvartal. Set over det seneste år er beskæftigelsen faldet med 7.000 personer. Det er et mindre fald end de hidtidige Nationalregnskabstal har haft vist.

Dagens tal ændrer ikke ved det grundlæggende budskab, dansk økonomi kæmper fortsat for at slippe ud af krisen. Vi frygter, at kampen kan komme til at være længe. Der er desværre ikke udsigt til høj vækst foreløbigt.

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility