30. januar 201230. januar 2012

Cheføkonom Steen Bocian  
Dagens konjunkturbarometre: Så er det heller ikke værre

Af Steen Bocian

Der har gennem de seneste måneder været en voldsom fokus på økonomisk krise og risikoen for, at dansk økonomi virkelig ville komme i problemer. Krisefrygten blev i vid udstrækning italesat i forbindelse med statsministerens nytårstale, som flyttede krisen op øverst på dagsordnen.

Erhvervstilliden steget en smule
Trods den megen krisesnak, så ser de danske virksomheder faktisk ikke så dystert på den økonomiske fremtid.

Når man sammenvejer, industriens, byggeriet og servicesektorens konjunkturbarometre, så steg erhvervstilliden faktisk en smule i januar. Det sammenvejede konjunkturbarometer steg således fra -2 i december til -0,4 i januar. Det illustrerer, at den nuværende krise er meget forskellig fra, hvad vi så i 2008/09, hvor erhvervslivet virkelig var under pres, og hvor industriens konjunkturbarometer til eksempel i en længere periode nåede ned under -30, i januar i år lå industriens konjunkturbarometer på +5.

Vigtigt at holde sig størrelsesforholdene for øje
Det er i den nuværende økonomiske situation afgørende, at krisen ikke bliver talt større, end den er. Meget tyder på, at vi kommer til at have positiv vækst i dansk økonomi i år – men væksten bliver desværre næppe stærk nok til at kunne stabilisere arbejdsmarkedet.

De fleste økonomiske prognoser taler i øjeblikket om et tab af arbejdspladser i størrelsesordnen 15-20.000 personer over de kommende år, hvilket jo er en helt anden situation end i 2008/09, hvor vi mistede over 150.000 arbejdspladser.

Det er med andre ord vigtigt at holde sig størrelsesforholdene for øje.

Efterskælv - ikke et nyt stort jordskælv
Det store økonomiske jordskælv kom i 2008/09 – hvad vi står med aktuelt er efterskælv. Efterskælv, der opleves stærkt ubehagelige, da økonomien i forvejen er rystet og sårbar, men isoleret set er efterskælvene altså langt mindre end det oprindelige jordskælv. Man kan naturligvis ikke med sikkerhed vide, at der ”blot” er tale om efterskælv, men når vi kigger på de mest aktuelle økonomiske nøgletal fra såvel ind- som udland, så er det den vej, pilen peger. Og der er i udgangspunktet ingen grund til at tale krisen større end det.

 Læs hele analysen

 
This is a copy of an e-mail that has been prepared by Danske Bank Markets for information purposes only. It is not an offer or solicitation of any offers to purchase or sell any financial instrument. While reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform business services, hold, establish, change or cease to hold positions in any securities, currency or financial instrument mentioned in herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This information is not intended for retail customers in the United Kingdom or any person in the United States. Danske Bank Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorised by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to the limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (c) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission.

Please go to www.danskebank.com/research or www.danskebank.com/equities for further disclosures and information.


Se seneste kommentarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility