Udbytte


Se udbytte fra de seneste år i tabellen herunder. Nederst på siden kan du også downloade informationen i Excel.​​​

Læs mere

''''
Her kan du finde en generel beskrivelse af, hvordan udbytte beskattes. Beskrivelsen gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og for investorer, der betaler pensionsafkastskat.
Udbytteskat
 

Historisk udbyttepolitik
Til og med regnskabsåret 2002 havde Danske Bank-koncernen en målsætning om en udbyttebetaling på omkring 40 pct. af årets resultat.

Fra regnskabsåret 2003 til regnskabsåret 2005 havde Danske Bank-koncernen en målsætning om en udbyttebetaling på omkring 50 pct. af årets resultat.

I perioden fra den 6. oktober 2008 til den 30 september 2010 var der forbud mod udbetaling af udbytte på grund af statsgaranti.

I forbindelse med årsrapporten for 2010 blev det meddelt, at bestyrelsens målsætningen var at "udlodde op til en tredjedel af årets resultat".

I forbindelse med den nye strategi, som blev lanceret ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2012 den 30. oktober 2012, blev det meddelt, at koncernens målsætning var at udbetale ca. 40 pct. af årets resultat så snart, det er forsvarligt.

I forbindelse med årsregnskabet for 2014, blev det meddelt, at Danske Bank fremadrettet har et mål om at udbetale 40-50 pct. af overskuddet efter skat i ordinært udbytte.

Udbytte siden 1994
Siden 1994 er udbyttet steget fra 1,2 kr. pr. aktie til 8,50 kr. pr. aktie i 2007. I perioden 2008-2012 blev der ikke udbetalt udbytte. Siden 2013 er udbyttet steget fra 2 kr. pr. aktie til 9 kr. pr. aktie i 2016.

Senest opdateret: 02-02-2017

Kom videre

Data om Danske Bank-aktien
Download data om Danske Bank-aktien tilbage til 1998. Data er bl.a. periodens resultat pr. aktie, udbytte pr. aktie, antal udestående aktier og markedsværdi ved udgangen af den respektive periode.

 Download data
Finansiel information
Læs Danske Banks års- og kvartalsrapporter, og se vores interaktive regnskab.

Se finansiel information
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility