UdbytteUdbytte

I forbindelse med regnskabet for 1.-3. kvartal 2012 offentliggjorde Danske Bank-koncernen den nye strategi New Standards. Som et led i denne strategi blev koncernens målsætning for udbytte fastsat.

Det er målet at udbetale ca. 40 pct. af overskuddet efter skat i udbytte, så snart det er forsvarligt. Indtil alle kapital- og ratingmål er opfyldt, kan udbyttebetalingerne
dog være lavere. 

På nedenstående link kan du læse mere om koncernens finansielle målsætninger.

Se udbytte fra de seneste år i tabellen herunder. Nederst på siden kan du også downloade informationen i Excel.

Læs mereLæs mere

''''
Her kan du finde en generel beskrivelse af, hvordan udbytte beskattes. Beskrivelsen gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og for investorer, der betaler pensionsafkastskat.
Udbytteskat
 

Historisk udbyttepolitik
Til og med regnskabsåret 2002 havde Danske Bank-koncernen en målsætning om en udbyttebetaling på omkring 40 pct. af årets resultat.

Fra regnskabsåret 2003 til regnskabsåret 2005 havde Danske Bank-koncernen en målsætning om en udbyttebetaling på omkring 50 pct. af årets resultat.

I perioden fra den 6. oktober 2008 til den 30 september 2010 var der forbud mod udbetaling af udbytte på grund af statsgaranti.

I forbindelse med årsrapporten for 2010 blev det meddelt, at bestyrelsens målsætningen var at "udlodde op til en tredjedel af årets resultat". Den målsætning blev ændret i forbindelse med den nye strategi, som blev lanceret ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2012 den 30. oktober 2012.

Udbytte siden 1994
Siden 1994 er udbyttet steget fra 1,2 kr. pr. aktie til 8,50 kr. pr. aktie i 2007.

Senest opdateret: 19-02-2014

Kom videreKom videre

Data om Danske Bank-aktien
Download data om Danske Bank-aktien tilbage til 1998. Data er bl.a. periodens resultat pr. aktie, udbytte pr. aktie, antal udestående aktier og markedsværdi ved udgangen af den respektive periode.

 Download data (303 KB)
Finansiel information
Læs Danske Banks års- og kvartalsrapporter, og se vores interaktive regnskab.

Se finansiel information
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility