Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i de finansielle virksomheder i Danmark, herunder Danske Bank-koncernen, og udarbejder efterfølgende en redegørelse. Den er vi forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside. Ud over redegørelser skal vi offentliggøre afgørelser og øvrige reaktioner fra Tilsynet.
 
Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på kvartaler og vores eventuelle kommentarer.
1. kvartal ​2017 Kommentar​
Redegørelse om inspektion i Danske Bank AS (SDO-registre mv) af 27 jan 2017 Ingen kommentarer 
 
 
4. kvartal ​2016 Kommentar​
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækst-områder)af 3. oktober 2016 ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 

 
1. kvartal 2016 Kommentar​
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016 Kommentar til redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016​
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (ejerboligmodel og restancer) af 11. februar 2016 ​​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SDO-registre mv.) af 11. februar 2016​ ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank (stillelse af referencerenter) af 8. februar 2016 ​Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Danske Bank af 22. januar 2016 ​Ingen kommentarer
​​​Redegørelse om inspektion af repoområdet i Danske Bank af 6. januar 2016 ​Påbuddet er taget til efterretning
 
​3. kvartal 2015 ​Kommentar
Redegørelse om gennemgang af svenske nyudlån mv. i Danske Bank 6. oktober 2015 Påbuddet er taget til efterretning
Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport 2014 af 14. september 2015

Afgørelse om delvis regnskabskontrol for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999s årsrapport for 2014 af 14. september 2015
Danica har taget påtalen til efterretning. Se "Redegørelse og supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten
for 2014" offentliggjort d. 22. juli 2015 i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten for 1. halvår 2015 for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 og for Danica Pension.​
​Administrativt bødeforlæg Danske Bank AS af 26. august 2015  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforlæg af 26. august 2015 (23 KB)​
 Redegørelse om undersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank 3. juli 2015  ​Ingen kommentarer
​​​ Redegørelse om inspektion i Danske Bank (risikostyringsfunktion, compliancefunktion & intern revision) 3. juli 2015  ​​Ingen kommentarer
 
2. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 27. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
1. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark AS 16. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​ Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank af 2. marts 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 Redegørelse om it in-spektion i Danske Bank koncernen 04. februar 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​​Regnskabskontrol af Danske Banks årsrapport 2013. 19. januar 2015  ​Afgørelsen er taget til efterretning
 
Ingen kommentarer
 
3. kvartal 2014 Kommentar​
​​Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S om risikovægtning af særlige lån til privatkunder af 28. juli 2014  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
  
2. kvartal 2014 Kommentar​
​​Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 29. april 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg - 2. maj 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank af 10. april 2014 (aflønning i finansielle virksomheder)  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning og det nævnte loft fremgår af den lønpolitik, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014.
 
1. kvartal 2014 Kommentar​
Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 18. februar 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg af 19. februar 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark af  22. januar 2014  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2013
 Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2013
 Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2013
 Afgørelse om bankens anvendelse af IRB risikovægte  Finanstilsynet har forlænget fristen for opfyldelse af påbud nr. 2 om at øge TTC PD værdierne for poster med modpartsrisiko. Fristen er flyttet til 30. juni 2016.

Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 vedr. påbud fra Finanstilsynet

Præsentation fra telefonkonference

Transcript af telefonkonference
 Redegørelse om inspektion i Danske Bank -ledelse og styring på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2013
Redegørelse om inspektion i Danske Banks SDO-registre  Ingen kommentar
Redegørelse om påbud til Danske Bank på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (udlån til virksomhedskøb)  Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (ledelse og styring på kreditområdet)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danica Pension (Livsforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegperelse_ om_inspektion i Forsikringsselskabet_Danica (Skadesforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (store udlån) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(kredit-området) (138 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Afgørelser og kommentarer - 2. kvartal 2012
Finanstilsynets afgørelse af 15. juni 2012 vedrørende hvidvask Opfølgning på undersøgelsesrapport af 15.06.2012 hvidvaskområdet (74 KB)
 
Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (IT) (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (landbrugskunder) (40 KB) Ingen kommentar
 
Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Nordirland (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Estland/Letland (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(SME kunder)(60 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (100 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (91 KB) Ingen kommentar
 
Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Privatkunder) (39 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (96 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (IRB-området) (45 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank Finland (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Luxembourg (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Markedsrisikoområdet) (31 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (32 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (36 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (32 KB) Kommentar til Redegørelse om inspektion i Danske Bank (94 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Litauen (30 KB) Ingen kommentar

Yderligere information
Læs bekendtgørelsen om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Download bekendtgørelsen her (36 KB).


Sidst opdateret: 13-07-2016
 
 
4. kvartal ​2016 Kommentar​
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækst-områder)af 3. oktober 2016 ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 

 
1. kvartal 2016 Kommentar​
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016 Kommentar til redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016​
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (ejerboligmodel og restancer) af 11. februar 2016 ​​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SDO-registre mv.) af 11. februar 2016​ ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank (stillelse af referencerenter) af 8. februar 2016 ​Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Danske Bank af 22. januar 2016 ​Ingen kommentarer
​​​Redegørelse om inspektion af repoområdet i Danske Bank af 6. januar 2016 ​Påbuddet er taget til efterretning
 
​3. kvartal 2015 ​Kommentar
Redegørelse om gennemgang af svenske nyudlån mv. i Danske Bank 6. oktober 2015 Påbuddet er taget til efterretning
Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport 2014 af 14. september 2015

Afgørelse om delvis regnskabskontrol for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999s årsrapport for 2014 af 14. september 2015
Danica har taget påtalen til efterretning. Se "Redegørelse og supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten
for 2014" offentliggjort d. 22. juli 2015 i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten for 1. halvår 2015 for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 og for Danica Pension.​
​Administrativt bødeforlæg Danske Bank AS af 26. august 2015  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforlæg af 26. august 2015 (23 KB)​
 Redegørelse om undersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank 3. juli 2015  ​Ingen kommentarer
​​​ Redegørelse om inspektion i Danske Bank (risikostyringsfunktion, compliancefunktion & intern revision) 3. juli 2015  ​​Ingen kommentarer
 
2. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 27. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
1. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark AS 16. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​ Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank af 2. marts 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 Redegørelse om it in-spektion i Danske Bank koncernen 04. februar 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​​Regnskabskontrol af Danske Banks årsrapport 2013. 19. januar 2015  ​Afgørelsen er taget til efterretning
 
Ingen kommentarer
 
3. kvartal 2014 Kommentar​
​​Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S om risikovægtning af særlige lån til privatkunder af 28. juli 2014  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
  
2. kvartal 2014 Kommentar​
​​Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 29. april 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg - 2. maj 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank af 10. april 2014 (aflønning i finansielle virksomheder)  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning og det nævnte loft fremgår af den lønpolitik, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014.
 
1. kvartal 2014 Kommentar​
Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 18. februar 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg af 19. februar 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark af  22. januar 2014  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2013
 Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2013
 Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2013
 Afgørelse om bankens anvendelse af IRB risikovægte  Finanstilsynet har forlænget fristen for opfyldelse af påbud nr. 2 om at øge TTC PD værdierne for poster med modpartsrisiko. Fristen er flyttet til 30. juni 2016.

Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 vedr. påbud fra Finanstilsynet

Præsentation fra telefonkonference

Transcript af telefonkonference
 Redegørelse om inspektion i Danske Bank -ledelse og styring på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2013
Redegørelse om inspektion i Danske Banks SDO-registre  Ingen kommentar
Redegørelse om påbud til Danske Bank på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (udlån til virksomhedskøb)  Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (ledelse og styring på kreditområdet)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danica Pension (Livsforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegperelse_ om_inspektion i Forsikringsselskabet_Danica (Skadesforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (store udlån) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(kredit-området) (138 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Afgørelser og kommentarer - 2. kvartal 2012
Finanstilsynets afgørelse af 15. juni 2012 vedrørende hvidvask Opfølgning på undersøgelsesrapport af 15.06.2012 hvidvaskområdet (74 KB)
 
Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (IT) (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (landbrugskunder) (40 KB) Ingen kommentar
 
Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Nordirland (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Estland/Letland (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(SME kunder)(60 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (100 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (91 KB) Ingen kommentar
 
Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Privatkunder) (39 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (96 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (IRB-området) (45 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank Finland (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Luxembourg (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Markedsrisikoområdet) (31 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (32 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (36 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (32 KB) Kommentar til Redegørelse om inspektion i Danske Bank (94 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Litauen (30 KB) Ingen kommentar

Yderligere information
Læs bekendtgørelsen om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Download bekendtgørelsen her (36 KB).


Sidst opdateret: 13-07-2016
 
4. kvartal ​2016 Kommentar​
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækst-områder)af 3. oktober 2016 ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 

 
1. kvartal 2016 Kommentar​
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016 Kommentar til redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016​
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (ejerboligmodel og restancer) af 11. februar 2016 ​​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SDO-registre mv.) af 11. februar 2016​ ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank (stillelse af referencerenter) af 8. februar 2016 ​Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Danske Bank af 22. januar 2016 ​Ingen kommentarer
​​​Redegørelse om inspektion af repoområdet i Danske Bank af 6. januar 2016 ​Påbuddet er taget til efterretning
 
​3. kvartal 2015 ​Kommentar
Redegørelse om gennemgang af svenske nyudlån mv. i Danske Bank 6. oktober 2015 Påbuddet er taget til efterretning
Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport 2014 af 14. september 2015

Afgørelse om delvis regnskabskontrol for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999s årsrapport for 2014 af 14. september 2015
Danica har taget påtalen til efterretning. Se "Redegørelse og supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten
for 2014" offentliggjort d. 22. juli 2015 i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten for 1. halvår 2015 for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 og for Danica Pension.​
​Administrativt bødeforlæg Danske Bank AS af 26. august 2015  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforlæg af 26. august 2015 (23 KB)​
 Redegørelse om undersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank 3. juli 2015  ​Ingen kommentarer
​​​ Redegørelse om inspektion i Danske Bank (risikostyringsfunktion, compliancefunktion & intern revision) 3. juli 2015  ​​Ingen kommentarer
 
2. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 27. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 
1. kvartal 2015 Kommentar​
​​​ Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark AS 16. april 2015  ​​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​ Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank af 2. marts 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
 Redegørelse om it in-spektion i Danske Bank koncernen 04. februar 2015  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
​​​Regnskabskontrol af Danske Banks årsrapport 2013. 19. januar 2015  ​Afgørelsen er taget til efterretning

​​Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank A/S af 22. december 2014 

 
Ingen kommentarer
 
3. kvartal 2014 Kommentar​
​​Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S om risikovægtning af særlige lån til privatkunder af 28. juli 2014  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning
  
2. kvartal 2014 Kommentar​
​​Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 29. april 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg - 2. maj 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank af 10. april 2014 (aflønning i finansielle virksomheder)  ​Redegørelsens påbud er taget til efterretning og det nævnte loft fremgår af den lønpolitik, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014.

 

1. kvartal 2014 Kommentar​
Administrativt bødeforelæg Danske Bank AS af 18. februar 2014  Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg af 19. februar 2014 (23 KB)
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark af  22. januar 2014  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2013
 Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2013
 Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2013
 Afgørelse om bankens anvendelse af IRB risikovægte  Finanstilsynet har forlænget fristen for opfyldelse af påbud nr. 2 om at øge TTC PD værdierne for poster med modpartsrisiko. Fristen er flyttet til 30. juni 2016.

Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 vedr. påbud fra Finanstilsynet

Præsentation fra telefonkonference

Transcript af telefonkonference
 Redegørelse om inspektion i Danske Bank -ledelse og styring på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning

Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2013
Redegørelse om inspektion i Danske Banks SDO-registre  Ingen kommentar
Redegørelse om påbud til Danske Bank på likviditetsområdet  Redegørelsens påbud er taget til efterretning


Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (udlån til virksomhedskøb)  Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (ledelse og styring på kreditområdet)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danica Pension (Livsforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegperelse_ om_inspektion i Forsikringsselskabet_Danica (Skadesforsikringsaktieselskab)  Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (store udlån) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(kredit-området) (138 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Afgørelser og kommentarer - 2. kvartal 2012
Finanstilsynets afgørelse af 15. juni 2012 vedrørende hvidvask Opfølgning på undersøgelsesrapport af 15.06.2012 hvidvaskområdet (74 KB)

 

 

Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2012
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (IT) (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (landbrugskunder) (40 KB) Ingen kommentar

 

 

Redegørelser og kommentarer - 4. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Nordirland (91 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Estland/Letland (71 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank(SME kunder)(60 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (100 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (91 KB) Ingen kommentar

 

 

Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Privatkunder) (39 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Redegørelser og kommentarer - 1. kvartal 2011
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark (96 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (IRB-området) (45 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank Finland (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Luxembourg (38,2 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Redegørelser og kommentarer - 3. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Markedsrisikoområdet) (31 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (32 KB) Ingen kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland (36 KB) Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

 

Redegørelser og kommentarer - 2. kvartal 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (32 KB) Kommentar til Redegørelse om inspektion i Danske Bank (94 KB)
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Litauen (30 KB) Ingen kommentar

 


Yderligere information
Læs bekendtgørelsen om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Download bekendtgørelsen her (36 KB).


Sidst opdateret: 02-02-2017

Hvis du vil videre mere...

Regnskabsopgørelser
Her finder du regnskabsopgørelser og andre opstillinger. Der er blandt andet mulighed for at downloade data i Excel.

Regnskabsopgørelser
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility