Finansieringsstrategi

Som en del af likviditet og funding strategien, forbereder og vedligeholder Danske Bank en funding plan. Planen beskriver den nuværende funding struktur og det forventede behov for funding under hensyn til bankens strategi.
 
Danske Bank opererer i det internationale funding marked. I tillæg til indlån, er de primære funding kilder vores mellemlange usikrede udstedelser og de lange særligt dækkede obligations udstedelser. Danske Bank optager også funding i form af certificates of deposits og commercial papers.
 
Fundingplanen sikrer en stabil fundingstruktur indenfor koncernens risikoappetit. Fundingplanen sikrer, at funding platformen er diversificeret på tværs af investorer, produkter og valutaer. Danske Bank opererer primært i Euro markedet og de forskellige nordiske markeder, men kan indhente funding i flere forskellige lande og valutaer.

Koncernens realkreditaktiviteter

Aktiviteterne i Realkredit Danmark finansieres ved at udstede realkreditobligationer. Læs mere om Realkredit Danmarks obligationer.


Senest opdateret: 02-02-2017

Kom videre

Kapitalkravsdirektiv
Danske Banks kapitalkravsdirektiv er et EU-direktiv, der fastsætter reglerne for bankers og pengeinstitutters kapitaldækning.

Læs mere om CRD
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility