Gæld

Danske Bank udsteder obligationer og andre gældsinstrumenter på det finansielle marked. De obligationer, Danske Bank-koncernen udsteder, er blandt de højest ratede i Norden.

Danske Bank er udsteder af både Tier I og Tier II kapital, senior gæld og SDO'er (Særligt Dækkede Obligationer) og har igennem mange år været en aktiv spiller på de finansielle markeder.Statsgaranti

Som en reaktion på den finansielle krise lancerede den danske stat to bankpakker i 2008 og 2009. Den første danske bankpakke – Stabilitetspakken – indeholdt en generel statsgaranti på bl.a. udstedte obligationer og løb fra oktober 2008 til september 2010.

I forbindelse med den anden danske bankpakke - Kreditpakken - i februar 2009 blev det mod betaling muligt at forlænge statsgarantien for usikrede lån frem til 31. december 2013. Danske Bank udstedte obligationer med denne eksplicitte statsgaranti i juni og juli 2009.

Samtlige af Danske Banks statsgaranterede obligationsudstedelser er indfriet. De sidste obligationer blev indfriet i juli 2012.

Læs mere om Den Danske Statsgaranti.

Koncernens realkreditaktiviteter
Aktiviteterne i Realkredit Danmark finansieres ved at udstede realkreditobligationer. Læs mere om Realkredit Danmarks obligationer.

Hvis du har lyst til at læse mere om det danske realkreditmarked, har vi udarbejdet en rapport, som du kan downloade her:Senest opdateret: 29-10-2015

Under Obligationer finder du

Læs mere om vores finansieringsstrategi
Finansieringsstrategi
Se Danske Bank's obligations ratings
Ratings

Danske Bank-koncernen er kreditvurderet af de tre store internationale kreditvurderings-institutter.
Læs mere om Danske Bank-koncernens obligationsudstedelser
Udstedte obligationer

Danske Bank-koncernen finansierer sine aktiviteter ved bl.a. at udstede obligationer med mellemlang og lang løbetid på forskellige markeder og i flere valutaer.
Læs mere om vores udstedelser af særligt dækkede obligationer
Særligt dækkede obligationer

Danske Bank-koncernen har nu mulighed for udstede særligt dækkede obligationer direkte på balancen.
Læs mere om securitisation
Securitisation

Danske Bank-koncernen anvender securitisation til styring af bankens risikovægtede aktiver og dermed kapitalmål.
Se Danske Bank's obligationskurser
Obligationskurser

Se priserne på tre af bankens mest handlede obligationer.

Kom videre

Finansiel kalender

Find datoer for Danske Banks præsentationer, konferencer og offentliggørelse af regnskaber.

Kalender

Markedsstatistik
Her finder du nogle markedsstatistikker omkring vores hjemmemarkeder i en Excel-fil.  

 Download markedsstatistik (6,3 MB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility