Særligt dækkede obligationer

I 2007 blev der foretaget en ændring i dansk lovgivning, der gør det muligt for bankerne at udstede særligt dækkede obligationer (SDO’er) direkte på balancen. I november 2007 gav Finanstilsynet Danske Bank licens til at udstede særligt dækkede obligationer. Den ændrede danske lovgivning medfører fleksibilitet, men er stadig meget restriktiv i forhold til andre lovgivningsmæssige rammer for særligt dækkede obligationer.

Ultimo 2007 etablerede Danske Bank et program til udstedelse af særligt dækkede obligationer i overensstemmelse med dansk lovgivning og bankens SDO-licens. Danske Bank har til hensigt at foretage alle fremtidige udstedelser af særligt dækkede obligationer under dette program (undtagen obligationer udstedt af Realkredit Danmark, Danske Bank-koncernens realkreditselskab).

De særligt dækkede obligationer, der er udstedt under programmet, har sikkerhed i udlån med pant i fast ejendom. Udlånene er opdelt i fire puljer (cover pools) med følgende karakteristika:

"Cover Pool D (Domestic)" består af udlån etableret i Danmark
"Cover Bond I (International)" består af udlån etableret i Norge og Sverige
"Cover Pool C (Combined)" består ligeledes af udlån etableret i Norge og Sverige
"Cover Pool R (Republic of Ireland)" består af udlån etableret i Irland

NB: Danske Bank har annonceret ændringer i programmerne for særligt dækkede obligationer. ​Klik her for yderligere oplysninger.

Ultimo 2010 etablerede Danske Bank Cover Pool C (Combined), der består af udlån med pant i fast ejendom til både erhvervs- og boligejendomme. Lånene er etableret i Norge og Sverige.

I 2011 etablerede Danske Bank så Cover Pool R (Republic of Ireland) der består af udlån med pant i fast ejendom i Irland.

De første særligt dækkede obligationer blev udstedt under programmet den 18. december 2007 fra Cover Pool D.

Programmet giver Danske Bank-koncernen mulighed for at diversificere sin fundingbase yderligere.

Danske Bank i Finland har siden 2005 udstedt særligt dækkede obligationer gennem sit datterselskab Danske Bank plc.

De særligt dækkede obligationer er udstedt i henhold til finske lovregler og baseret på et Euro Medium Term Note and Covered Bond Programme.

Danske Bank plc's cover pool består af udlån med pant i boligejendomme i Finland.

Afhængig af markedsvilkårene vil Danske Banks særligt dækkede obligationer have mellemlang til lang løbetid, hvilket vil styrke koncernens langsigtede funding.

Se ratings for Covered Bonds

Senest opdateret: 02-02-2016

Læs mere

Cover pools
Se yderligere informationer om cover pools for Danske Banks særligt dækkede obligationer.
Cover pools
Investor report

Se information om Danske Bank plc's cover pool.

Danske Bank plc's investor reports 

Kom videre

Kontaktinformation
Hvis du har yderligere spørgsmål til vores særligt dækkede obligationsprogrammer, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility