Resultatforventninger 2015Resultatforventninger 2015


Forventningerne til årets resultat er baseret på langsom og fortsat skrøbelig makroøkonomisk vækst samt fortsat lave renteniveauer på vores kernemarkeder.

Vi forventer, at de samlede indtægter vil ligge på samme niveau som i 2014. Lavere fundingomkostninger og svagt øget kundeaktivitet vil have en positiv effekt på indtægterne. I 2014 var indtægterne positivt påvirket af salget af Nets og delvis indtægtsførsel af skyggekontoen i Danica Pension.

Omkostningerne forventes at falde til under 22 mia. kr.
 
De samlede nedskrivninger for kerneaktiviteterne forventes fortsat at ligge på et lavt niveau.
Resultatet for 2015 forventes at ligge på over 14 mia. kr.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder centralbankernes pengepolitiske tiltag. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsaktiviteterne for 2015 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, samt af hvorvidt Danica Pension kan
indtægtsføre risikotillæg og en del af skyggekontoen.
 
  
Senest opdateret: 03-02-2015
 

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility