Resultatforventninger 2014Resultatforventninger 2014

Forventningerne til årets resultat er baseret på en forventning om fortsat langsom og skrøbelig makroøkonomisk vækst og fortsat lave renteniveauer på vores kernemarkeder.
Forventningerne er desuden baseret på regnskabstal, der er justeret for overførslen af Personal Banking- og Business Banking-kunder i Irland til vores Non-core-enhed pr. 1. januar 2014.
 
Vi forventer, at de samlede indtægter kommer til at ligge på et højere niveau end i 2013 på trods af svagere indtægter i Market Making. Vi  forventer en stigning i de fleste indtægtsposter. Vi forventer desuden, at låneefterspørgslen vil være lav, og at udlånsvolumen dermed sandsynligvis være uændret.
 
Omkostningerne forventes at falde til under 23 mia. kr.
 
De samlede nedskrivninger for kerneaktiviteterne forventes at ligge på et lavere niveau end i 2013, på grund af stadigt forbedrede makroøkonomiske vilkår. Den makroøkonomiske vækst forventes dog fortsat at være skrøbelig.
 
Vi fastholder vores forventninger til nedskrivningsniveauet for Non-core Ireland på op til 1,5 mia. kr. i 2014.
 
Resultatet for 2014 forventes at ligge i intervallet 10-13 mia. kr. De senest udmeldte forventninger var et resultat i den højere ende af intervallet 9-12 mia. kr. Justeringen skal primært ses på baggrund af, at omkostningerne og nedskrivningerne udvikler sig bedre end forventet, samt den positive effekt vedrørende Nets.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsindtægterne for 2014 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, samt hvorvidt Danica Pension kan indtægtsføre risikotillæg og beløb fra skyggekontoen.
 
  
Arkiv - tidligere resultatforventninger

Arkiv
​​​​1. maj 2014
​​​6. februar 2014
​​31. oktober 2013
1. august 2013
​2. maj 2013
7. februar 2013
30. oktober 2012
7. august 2012
10. maj 2012
9. februar 2012
1. november 2011
9. august 2011
10. maj 2011
10. februar 2011
2. november 2010
10. august 2010
4. maj 2010
4. februar 2010
3. november 2009
11. august 2009
5. maj 2009
5. februar 2009
28. oktober 2008
7. august 2008
29. april 2008
31. januar 2008
30. oktober 2007
9. august 2007
1. maj 2007
31. januar 2007
31. oktober 2006
10. august 2006
2. maj 2006
9. februar 2006
1. november 2005
11. august 2005
3. maj 2005


Senest opdateret: 24-07-2014

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility