Resultatforventninger 2016

Nettorenteindtægterne forventes negativt påvirket af det fortsatte pres på rentemarginalerne i 2016, men vil være positivt påvirket af stigende volumen og lavere fundingomkostninger.
 
Den underliggende udvikling i nettogebyrindtægterne forventes at fortsætte ind i 2016, selvom vi ikke forventer, at omfanget af refinansiering af realkreditlån vil nå samme niveau som i 2015.
 
Udviklingen i handelsindtægterne vil fortsat afhænge af kundeaktiviteten og volatiliteten på de finansielle markeder.
 
Indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne forventes at ligge på samme niveau som i 2015.
 
Omkostningerne forventes at falde. Vi forsætter vores stærke omkostningsfokus for at finansiere de investeringer, vi foretager i digitalisering og kundeløsninger. Omkostningerne vil være positivt påvirket af et lavere nettobidrag til Afviklingsformuen og Garantiformuen og af lavere afskrivninger på immaterielle aktiver.
 
Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på et lavt niveau. Arbejdet med at forbedre kreditkvaliteten vil fortsætte, og vi forventer overordnet set ingen ændring i de makroøkonomiske forhold.
 
Non-core aktiviteterne forventes at realisere et resultat tæt på nul.
 
Resultatet for 2016 forventes således at ligge på niveau med resultatet for 2015 før nedskrivninger på goodwill.

 Senest opdateret: 02-02-2016

Kom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility