Resultatforventninger 2014Resultatforventninger 2014

Forventningerne til årets resultat er baseret på fortsat langsom og skrøbelig makroøkonomisk vækst og fortsat lave renteniveauer på vores kernemarkeder.
Forventningerne er desuden baseret på regnskabstal, der er justeret for overførslen af Personal Banking- og Business Banking-kunder i Irland til vores Non-core-enhed pr. 1. januar 2014.
 
Vi forventer, at de samlede indtægter vil være højere end i 2013 som følge af en stigning i de fleste indtægtsposter. Vi forventer desuden, at låneefterspørgslen vil være lav, og at udlånsvolumen dermed sandsynligvis kun vil være marginalt højere.
 
Omkostningerne forventes at falde til under 23 mia. kr. Omkostningsniveauet forventes at ligge højere i 4. kvartal 2014 end i de foregående tre kvartaler af året.
 
De samlede nedskrivninger for kerneaktiviteterne forventes at ligge på omkring 3 mia. kr. i forhold til de tidligere kommunikerede forventninger om nedskrivninger på et lavere niveau end i 2013.
 
Nedskrivningsniveauet for Non-core Irland forventes at blive ca. 1 mia. kr.
 
Årets resultat for 2014 forventes nu at ligge i intervallet 11,5-13,5 mia. kr. Det er en opjustering i forhold til de tidligere kommunikerede forventninger om et interval på 10-13 mia. kr. og skyldes en tilfredsstillende udvikling i årets første tre kvartaler.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsindtægterne for 2014 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, samt af hvorvidt Danica Pension kan indtægtsføre risikotillæg og beløb fra skyggekontoen.
  
Senest opdateret: 30-10-2014

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility