Resultatforventninger 2016

Vi fastholder vores forventninger om et resultat for 2016 på niveau med resultat før nedskrivninger på goodwill for 2015.

Forventningerne tager udgangspunkt i de tilrettede hovedtal for 2015.
 
Nettorenteindtægterne forventes at være negativt påvirket af det fortsatte pres på rentemarginalerne men vil være positivt påvirket af stigende volumen og lavere fundingomkostninger.

Den underliggende udvikling i nettogebyrindtægterne forventes at fortsætte, dog forventer vi ikke, at omfanget af konvertering af realkreditlån vil nå samme niveau som i 2015.

Udviklingen i handelsindtægterne vil fortsat afhænge af kundeaktiviteten og volatiliteten på de finansielle markeder.

Omkostningerne forventes at falde. Vi forsætter vores stærke omkostningsfokus for at finansiere de investeringer, vi foretager i digitalisering og kundeløsninger. Omkostningerne vil være positivt påvirket af et lavere nettobidrag til Afviklingsformuen og Garantiformuen og af lavere afskrivninger på immaterielle aktiver.

Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på et lavt niveau. Arbejdet med at forbedre kreditkvaliteten vil fortsætte, og vi forventer overordnet set ingen ændring i de makroøkonomiske forhold.

Non-core-aktiviteterne forventes at realisere et resultat tæt på nul.

Det er fortsat vores ambition at levere en egenkapitalforrentning på minimum 12,5 pct. senest i 2018.
 
Senest opdateret: 29-04-2016
​​​
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility