Resultatforventninger 2014Resultatforventninger 2014


Forventningerne til årets resultat er baseret på forventning om fortsat langsom og skrøbelig makroøkonomisk vækst og fortsat lave renteniveauer på vores kernemarkeder.
 
Forventningerne er desuden baseret på regnskabstal, der er justeret for overførslen af Personal Banking- og Business Banking-kunder i Irland til vores non-core-enhed pr. 1. januar 2014 *se note.
 
Vi forventer, at de samlede indtægter kommer til at ligge på et højere niveau end de samlede indtægter i 2013 på 39,7 mia. kr. Der forventes en stigning i de fleste indtægtsposter. Tallet er korrigeret for de ophørende aktiviteter i Irland. Vi forventer lav låneefterspørgsel med et deraf følgende mindre fald i udlånsvolumen, men at effekten heraf vil blive udlignet af lavere fundingomkostninger.
 
Omkostningerne forventes at ligge på ca. 23 mia. kr. efter overflytningen af de ophørende aktiviteter i Irland til non-core-enheden.
 
De samlede nedskrivninger på kerneaktiviteterne forventes stort set at svare til niveauet i 2013, hvor nedskrivningerne udgjorde 4,1 mia. kr.
 
Vi fastholder vores forventning om et nedskrivningsniveau på kunder i Non-core Ireland på op til 2 mia. kr. i 2014.
 
Årets resultat efter skat forventes for 2014 at ligge i intervallet 9-12 mia. kr.
 
Vi forventer at udstede nye gældsinstrumenter i de kommende kvartaler som led i vores forberedelse af tilbagebetalingen af den hybride statskapital i første halvår 2014.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsindtægterne for 2014 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder samt muligheden for Danica Pension for at indtægtsføre risikotillæg og beløb fra skyggekontoen.
 
*Note: Note 38 indeholder yderligere oplysninger.
 
  
Arkiv - tidligere resultatforventninger

Arkiv
​​31. oktober 2013
1. august 2013
​2. maj 2013
7. februar 2013
30. oktober 2012
7. august 2012
10. maj 2012
9. februar 2012
1. november 2011
9. august 2011
10. maj 2011
10. februar 2011
2. november 2010
10. august 2010
4. maj 2010
4. februar 2010
3. november 2009
11. august 2009
5. maj 2009
5. februar 2009
28. oktober 2008
7. august 2008
29. april 2008
31. januar 2008
30. oktober 2007
9. august 2007
1. maj 2007
31. januar 2007
31. oktober 2006
10. august 2006
2. maj 2006
9. februar 2006
1. november 2005
11. august 2005
3. maj 2005


Senest opdateret: 06-02-2014

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility