Resultatforventninger 2015Resultatforventninger 2015

Vi fastholder vores forventninger om et resultat for 2015 på over 14 mia. kr. Selvom de finansielle resultater for 1. kvartal 2015 overstiger vores forventninger, ændrer vi ikke på forventningen til året som helhed. Dette skyldes, at der fortsat er stor usikkerhed om Nationalbankens rentesatser, at den makroøkonomiske vækst på trods af en stigning stadig er lav og skrøbelig, og at der er usikkerhed om udviklingen i kundeaktiviteten på især de finansielle markeder.
 
Vi forventer samlede indtægter på samme niveau som i 2014. Indtægterne vil blive positivt påvirket af de høje handelsindtægter i 1. kvartal og lavere fundingomkostninger. De negative renter betyder dog, at nettorenteindtægterne er under pres. I 2014 var indtægterne positivt påvirket af salget af Nets og delvis indtægtsførsel af skyggekontoen i Danica Pension.
 
Omkostningerne forventes at falde til under 22 mia. kr.
 
De samlede nedskrivninger for kerneaktiviteterne forventes fortsat at ligge på et lavt niveau.
 
For Non-core-aktiviteterne forventer vi et nulresultat.
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder centralbankernes pengepolitiske tiltag. Det gælder især udviklingen i handels- og forsikringsindtægterne. Resultatet af handels- og forsikringsaktiviteterne for 2015 vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder samt af Danica Pensions mulighed for at indtægtsføre risikotillæg og en del af skyggekontoen.

  

Senest opdateret: 30-04-2015
 

Kom videreKom videre

Finansielle mål

​Danske Bank har sat ambitioner for egenkapitalforrentning, rating, kapital, likviditet, omkostninger og udbytte.

Læs mere om de finansielle mål

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility