Resultatforventninger 2017

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på et højere niveau end i 2016 som følge af et øget forretningsomfang og lavere fundingomkostninger.

Nettogebyrindtægterne forventes at være lidt højere end i 2016. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Handelsindtægter og øvrige indtægter forventes ikke at blive helt lige så påvirket af særlige poster som i 2016.

Omkostningerne forventes at falde noget i forhold til 2016.

Nedskrivninger på udlån forventes fortsat at være lave, men højere end i 2016.

Resultatet for 2017 forventes at ligge på 17-19 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.
 
Det er fortsat vores langsigtede ambition at levere en egenkapitalforrentning på minimum 12,5 pct.
 
 
Senest opdateret: 02-02-17
​​​
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility