Om osOm os

 

Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en førende nordeuropæisk finanskoncern med hovedsæde i Danmark. Vi driver alle slags bankforretninger med fokus på detailbankaktiviteter.

Organisatorisk er banken bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. De tre forretningsenheder går på tværs af alle koncernens geografiske markeder. 

Under Om os finder du Under Om os finder du

Fakta om os

Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en førende nordeuropæisk finanskoncern.

Vores strategi

Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at  genskabe omverdenens tillid til os.

Vores ledelse

Vores ledelsesstruktur er tostrenget og består af en bestyrelse og en direktion.
Organisationsdiagram

Organisatorisk er vi bygget op omkring 3 forretningsenheder og 6 koncernenheder. Dertil kommer 3 selvstændige enheder.

Governance

Danske Bank-koncernen har i en årrække arbejdet med corporate governance.

FAQ

Få svar på en række af de mest stillede spørgsmål om koncernen.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility