Vores ledelse

Danske Banks ledelsesstruktur er tostrenget og består af en bestyrelse og direktion. Principperne for koncernens virke fastlægger bestyrelsen, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.  

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility