De 5 lommepengemodeller (articles mainly in Danish)

Lommepenge har betydning gennem hele livet
Undersøgelser viser, at pædagogikken omkring lommepenge kan have stor betydning for børns evne til senere i livet at varetage de mest basale økonomiske hverdagsopgaver.

Lommepengemodeller – det er vigtigt med en plan
Fordi lommepengene kan have så vidtrækkende konsekvenser for barnets økonomiske kompetencer, har vi samlet en række modeller med forskellige holdninger til lommepenge.

Det er ikke sikkert, at nogen af modellerne passer fuldstændig på jer. Men du kan med sikkerhed finde god inspiration i alle modellerne – og sammensætte, så det kommer til at passe bedst til dit barn og jeres families måde at gøre tingene på.

Model 1: Det rene tilskud
”Det rene tilskud” skal tolkes således, at barnet i faste intervaller får et fast beløb uden at skulle yde noget til gengæld.

Fordel: Modellen har den fordel, at den giver barnet mulighed for at fokusere på nogle ting, som forældrene vurderer er vigtigere på det aktuelle tidspunkt. Det kan fx være skolen eller samvær med andre og udvikling af sociale kompetencer.

Pas på:Når penge gives til barnet uden den tilsvarende indlæring af, at man yde for at nyde, kan man være med til at vænne barnet til, at penge kommer af sig selv. Barnet får altså ikke oparbejdet en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde for sine penge.

Model 2: Lommepenge inkluderer pligter
Lommepenge inkluderer pligter betyder, at barnet indenfor nogle faste intervaller har en række kendte opgaver, der skal løses – og til gengæld får et fast beløb udbetalt. Hvis man yderligere får barnet til at hjælpe med andre, ikke fastlagte opgaver, kan det udløse ekstra lommepenge.

Fordel: Barnet bliver meget bevidst om, at alle i husstanden har opgaver, der skal løses – og at dét at have penge til rådighed forudsætter, at man først har ydet et stykke arbejde.

Pas på: Barnet kan få den opfattelse, at alt hvad han/hun foretager sig i hjemmet skal udløse en eller anden for belønning. Og omvendt kan lommepenge udvikle sig til at blive et strafferegnskab.

Model 3: Akkordmodellen
Akkordmodellen er en model, hvor barnet får penge for hver eneste opgave han/hun løser. Der kan både være tale om et kendt beløb for en kendt type opgave eller et beløb, der aftales fra opgave til opgave.

Fordel: Modellen giver barnet en rigtig god forståelse for sammenhængen mellem mængden af arbejde og størrelsen på udbetalingen.

Pas på: Barnet risikerer at lære, at det skal have penge for overhovedet at deltage i fællesskabet.

Model 4: Lommepenge et, pligter noget andet
I denne model er der ingen sammenhæng mellem, hvad barnet får i lommepenge, og hvad I har aftalt, at barnet skal bidrage med i form af huslige pligter.

Fordel:Barnet har mulighed for at lære, at alle husstandens medlemmer har en samlet, fælles opgave, der skal løses – uden faktura!

Pas på:De fleste af os vil gerne have en ret konkret fornemmelse af, at arbejde giver et konkret udbytte. Og mange af de oder, voksne kan glæde sig over, når de udfører pligter er for abstrakte til børn.

Model 5: Økonomisk selvstyre
Efterhånden som barnet bliver ældre, kan man vælge at fastsætte et beløb, som barnet får hver måned. Beløbet skal således dække alle barnets udgifter til sjov og ballade, mobil, blade og tøj (eller hvad I ellers bliver enige om), og barnet skal selv administrere pengene.

Fordel: Barnet bliver meget bevidst om, hvad ting koster (er værd). Barnet lærer at administrere sine penge og får førstehåndskendskab til nødvendigheden af at kunne prioritere og udsætte behov. Hertil kommer, at barnet lærer, at der ikke nytter at plage.

Pas på: Det kræver en meget stor grad af ansvarsfølelse fra barnet. Anbefales først fra 14-15-års alderen.​​​​​​

De 5 lommepenge modeller

Contact

Head office


Danske Bank Group
Holmens Kanal 2-12 1092 Copenhagen K

Find us on a map

Call us at any time


33 44 00 00

Send us a mail More contact info

Direct contacts for


Investors Job seekers Journalists Shareholders Suppliers Corporate Responsibility