Kvartalsvis konsensusKvartalsvis konsensus

  Tabellen viser konsensus for 1. kvartal 2015. Konsensus er udarbejdet af Danske Banks IR team på baggrund af input, som vi har modtaget efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2014 fra analytikere, der følger udviklingen i Danske Bank.

  Konsensus 1. kvartal 2015     (mio. kr.)
  Lavest
  Gennemsnit
  Højest
  Nettorenteindtægter
  5.414
  5.717
  6.143
  Nettogebyrindtægter
  2.541
  2.651
  2.780
  Handelsindtægter
  1.466
  1.686
  2.052
  Øvrige indtægter
  308
  361
  522
  Indtjening fra forsikringsaktiviteter
  331
  450
  650
  Indtægter i alt
  10.412
  10.865
  11.336
  Driftsomkostninger
  5.588
  5.372
  5.151
  Resultat før nedskrivninger på udlån
  5.053
  5.492
  5.913
  Nedskrivninger på udlån
  845
  646
  434
  Resultat før skat, core
  4.239
  4.846
  5.237
  Resultat før skat, Non-core
  -151
  -70
  -18
  Resultat før skat
  4.220
  4.776
  5.143
  Skat
  1.292
  1.188
  1.072
  Periodens resultat
  3.147
  3.588
  3.947
  Heraf minoritetsinteressers andel
  -2
  0
  0
  Periodens resultat ekskl. minoriteter
  3.147
  3.587
  3.945Udarbejdet på baggrund af input fra:

     • Alm. Brand 
     • Arctic Securities
     • Bank of America Merrill Lynch
     • Carnegie
     • Citi Group 
     • DNB 
     • HSBC 
    • J. P. Morgan
    • Jyske Bank
    • Macquarie
    • Morgan Stanley 
    • Nordea
    • Société Générale
    • UBS

 

Her finder du kontaktinformation om de analytikere, som følger udviklingen i Danske Bank.


Senest opdateret: 27-03-2015​

Kom videreKom videre

Konsensus tal

Download konsensus-tallene i en Excel-fil.

Konsensus tal(192 KB, kun på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility