Kvartalsvis konsensusKvartalsvis konsensus

  Tabellen viser konsensus for 2. kvartal 2015. Konsensus er udarbejdet af Danske Banks IR team på baggrund af input, som vi har modtaget før offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår 2015 fra analytikere, der følger udviklingen i Danske Bank.

  Konsensus 2. kvartal 2015     (mio. kr.)
  Lavest
  Gennemsnit
  Højest
  Nettorenteindtægter
  5.254
  5.541
  5.839
  Nettogebyrindtægter
  2.753
  2.930
  3.165
  Handelsindtægter
  1.222
  1.676
  2.231
  Øvrige indtægter
  310
  353
  399
  Indtjening fra forsikringsaktiviteter
  80
  396
  546
  Indtægter i alt
  10.474
  10.896
  11.584
  Driftsomkostninger
  5.579
  5.405
  5.234
  Resultat før nedskrivninger på udlån
  4.958
  5.491
  6.109
  Nedskrivninger på udlån
  765
  533
  415
  Resultat før skat, core
  4.269
  4.958
  5.629
  Resultat før skat, Non-core
  -118
  -29
  35
  Resultat før skat
  4.245
  4.929
  5.579
  Skat
  1.311
  1.178
  1.068
  Periodens resultat
  3.141
  3.751
  4.268
  Heraf minoritetsinteressers andel
  -2
  0
  6
  Periodens resultat ekskl. minoriteter                ​3.147 ​            3.751 ​         4.268
  Periodens resultat pr. aktie (kr.)                    ​3.3 ​                 3.7              4.2
  Samlet risikoeksponering (kr. mia)                    ​883 ​                890 ​            899
  Egentlig kernekapitalprocent                   14.1
  14.4
  14.5Udarbejdet på baggrund af input fra:   

  • ABG Sundal Collier
  • Alm. Brand 
  • Arctic Securities
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Berenberg
  • Carnegie
  • Citi Group 
  • Danske Bank
  • DNB 
  • Exance BNP Paribas
  • Goldman Sachs
  • Handelsbanken 
  • HSBC
  • Jyske Bank
  • Macquarie
  • Nomura 
  • Nordea 
  • SEB
  • UBS

 

Her finder du kontaktinformation om de analytikere, som følger udviklingen i Danske Bank.


Senest opdateret: 07-07-2015​​

Kom videreKom videre

Konsensus tal

Download konsensus-tallene i en Excel-fil.

Konsensus tal(192 KB, kun på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility