Kvartalsvis konsensusKvartalsvis konsensus

  Tabellen viser konsensus for 3. kvartal 2015. Konsensus er udarbejdet af Danske Banks IR team på baggrund af input, som vi har modtaget efter offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår 2015 fra analytikere, der følger udviklingen i Danske Bank.

  Konsensus 3. kvartal 2015     (mio. kr.)
  Laveste
  Gennemsnit
  Højeste
  Nettorenteindtægter
  5.301
  5.527
  5.647
  Nettogebyrindtægter
  2.668
  2.960
  3.137
  Handelsindtægter
  1.227
  1.614
  1.850
  Øvrige indtægter
  290
  343
  505
  Indtjening fra forsikringsaktiviteter
  333
  447
  567
  Indtægter i alt
  10.572
  10.891
  11.115
  Driftsomkostninger
  5.428
  5.308
  5.218
  Resultat før nedskrivninger på udlån
  5.331
  5.583
  5.854
  Nedskrivninger på udlån
  802
  317
  -217
  Resultat før skat, core
  4.835
  5.266
  5.869
  Resultat før skat, Non-core
  -108
  -31
  5
  Resultat før skat
  4.805
  5.236
  5.809
  Skat
  1.424
  1.240
  1.102
  Periodens resultat
  3.645
  3.996
  4.463
  Heraf minoritetsinteressers andel
  -2
  0
  0
  Periodens resultat ekskl. minoriteter                ​3.645 ​            3.996 ​         4.463
  Periodens resultat pr. aktie (kr.)                    ​3.7 ​                 4.0              5.6
  Samlet risikoeksponering (kr. mia)                    ​885 ​                891 ​            897
  Egentlig kernekapitalprocent                   14.0
  14.6
  15.1Udarbejdet på baggrund af input fra:   

  • ABG Sundal Collier
  • Alm. Brand 
  • Arctic Securities
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Barclays
  • Carnegie
  • Danske Bank
  • Deustche Bank
  • DNB
  • Handelsbanken 
  • HSBC
  • J.P. Morgan
  • Jyske Bank
  • Morgan Stanley
  • Nordea 
  • Société Générale
  • UBS

 

Her finder du kontaktinformation om de analytikere, som følger udviklingen i Danske Bank.


Senest opdateret: 05-08-2015​​​​​

Kom videreKom videre

Konsensus tal

Download konsensus-tallene i en Excel-fil.

Konsensus tal(192 KB, kun på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility