Kvartalsvis konsensusKvartalsvis konsensus

  Tabellen viser konsensus for 2. kvartal 2015. Konsensus er udarbejdet af Danske Banks IR team på baggrund af input, som vi har modtaget efter offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2015 fra analytikere, der følger udviklingen i Danske Bank.

  Konsensus 2. kvartal 2015     (mio. kr.)
  Lavest
  Gennemsnit
  Højest
  Nettorenteindtægter
  5.343
  5.572
  5.839
  Nettogebyrindtægter
  2.522
  2.868
  3.026
  Handelsindtægter
  1.551
  1.818
  2.150
  Øvrige indtægter
  300
  344
  387
  Indtjening fra forsikringsaktiviteter
  385
  475
  562
  Indtægter i alt
  10.685
  11.077
  11.589
  Driftsomkostninger
  5.579
  5.388
  5.230
  Resultat før nedskrivninger på udlån
  5.273
  5.689
  6.105
  Nedskrivninger på udlån
  723
  542
  420
  Resultat før skat, core
  4.710
  5.148
  5.672
  Resultat før skat, Non-core
  -86
  -31
  35
  Resultat før skat
  4.660
  5.116
  5.680
  Skat
  1.392
  1.222
  1.029
  Periodens resultat
  3.483
  3.894
  4.323
  Heraf minoritetsinteressers andel
  -2
  0
  -
  Periodens resultat ekskl. minoriteter
  3.483
  3.894
  4.321Udarbejdet på baggrund af input fra:   

  • ABG Sundal Collier
  • Alm. Brand 
  • Arctic Securities
  • Autonomous
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Barclays
  • Carnegie
  • Citi Group 
  • Danske Bank
  • DNB 
  • Deutsche Bank
  • Handelsbanken 
  • J. P. Morgan
  • Jyske Bank
  • Nomura 
  • Nordea 
  • Société Générale
  • UBS

 

Her finder du kontaktinformation om de analytikere, som følger udviklingen i Danske Bank.


Senest opdateret: 13-05-2015​

Kom videreKom videre

Konsensus tal

Download konsensus-tallene i en Excel-fil.

Konsensus tal(192 KB, kun på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility