Kvartalsvis konsensus

  Tabellen viser konsensus for 4. kvartal 2015. Konsensus er udarbejdet af Danske Banks IR team på baggrund af input, som vi har modtaget efter offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2015 fra analytikere, der følger udviklingen i Danske Bank.

  Konsensus 4. kvartal 2015     (mio. kr.)
  Laveste
  Gennemsnit
  Højeste
  Nettorenteindtægter
  5.194
  5.347
  5.494
  Nettogebyrindtægter
  2.894
  3.158
  3.371
  Handelsindtægter
  1.262
  1.489
  1.643
  Øvrige indtægter
  255
  335
  377
  Indtjening fra forsikringsaktiviteter
  385
  596
  986
  Indtægter i alt
  10.352
  10.925
  11.544
  Driftsomkostninger
  5.865
  5.620
  5.109
  Resultat før nedskrivninger på udlån
  4.912
  5.305
  5.696
  Nedskrivninger på udlån
  450
  133
  -31
  Resultat før skat, core
  4.712
  5.172
  5.727
  Resultat før skat, Non-core
  -154
  -27
  5
  Resultat før skat
  4.662
  5.145
  5.725
  Skat
  1.612
  1.253
  1.091
  Periodens resultat
  3.169
  3.892
  4.338
  Heraf minoritetsinteressers andel
  -2
  0
  0
  Periodens resultat ekskl. minoriteter                ​3.169 ​            3.891 ​         4.338
  Periodens resultat pr. aktie (kr.)                    ​3,5 ​                3,9              4,4
  Samlet risikoeksponering (kr. mia)                    ​832 ​               840 ​            862
  Egentlig kernekapitalprocent                   15,3
  15,8
  16,3Udarbejdet på baggrund af input fra:   

  • ABG Sundal Collier
  • Arctic Securities
  • Barclays
  • Carnegie
  • Credit Suisse
  • Danske Bank
  • DNB
  • Exane BNP Paribas
  • Handelsbanken 
  • J.P. Morgan
  • Jyske Bank
  • KBW
  • Morgan Stanley
  • Nomura
  • Nordea
  • RBC
  • Société Générale
  • Swedbank
  • UBS

 

Her finder du kontaktinformation om de analytikere, som følger udviklingen i Danske Bank.


Senest opdateret: 12-11-2015​​​​​

Kom videre

Konsensus tal

Download konsensus-tallene i en Excel-fil.

Konsensus tal(192 KB, kun på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility