ReguleringRegulering

Under området Regulering finder du informationer om forskellige brancherelaterede love, direktiver og initiativer, der alle har indflydelse på koncernens måde at føre bankvirksomhed på. Du kan bruge vores finansielle ordbog.

Under Regulering finder du...Under Regulering finder du...

Bankpakker

Læs om den danske statsgaranti, og hvilken betydning den har for Danske Bank.

EBA data

Danske Bank har deltaget i transparensøvelse på foranledning af EBA (The European Banking Authority).


Danske Bank har deltaget i en stresstest blandt 90 europæiske banker med det formål at vurdere den europæiske banksektors modstandskraft.

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i danske penge- og realkreditinstitutter og udarbejder efterfølgende en vurdering af instituttet.
'''
Risikostyring

Forståelse af risiko er centralt for Danske Bank-koncernens forretningsstrategi. Ambitionen er at opnå høje standarder inden for risikostyring.

Fandt du det, du søgte?Fandt du det, du søgte?

Securitisation
I Danske Bank-koncernen anvendes securitisation til styring af bankens risiko og dermed kapitalmål.

Læs om Securitisation
Interne kontroller
Dansk lovgivning stiller en række krav til den interne styring i finansielle virksomheder. Danske Bank-koncernen har et veludviklet internt kontrolmiljø.

Læs om interne kontroller
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility