Ansvarlig långivning

I Danske Bank-koncernen vil vi have et forhold til den enkelte kunde, som er langvarigt og skaber værdi for begge parter. 

''''

Lån og kredit
Vores lån og kreditter bliver altid tildelt på baggrund af en professionel kreditvurdering, og vi laver en omhyggelig vurdering for at sikre vores forståelse af den enkelte kundes situation. Det er i både vores og kundens interesse, at vi udelukkende udsteder lån, som kunden kan betale tilbage. Dette betyder, at koncernen engang imellem må sige nej til at udstede lån til enkelte kunder.

Privatkunder
Koncernen tilbyder alle privatkunder professional rådgivning for at sikre, at de forstår betydningen af lån, opsparing og anvendelse af koncernens finansielle produkter og ydelser. Vi vurderer kundens aktuelle og fremtidige evne til at leve op til låneforpligtigelser.

Erhvervskunder

Vurdering af erhvervskunders kreditværdighed tager udgangspunkt i kundens økonomiske situation, eksterne økonomiske faktorer og en analyse af kundens evne til at lede en virksomhed. 

I det lange løb er det Danske Bank-koncernens ekspertise og ansvarlighed i rådgivningen og kreditvurderingen, der sikrer vores kunder mod økonomiske problemer. Derfor lægger vi vægt på at opretholde vores kreditkrav i såvel gode som dårlige økonomiske tider. 

Etiske retningslinjer for kreditgivning
Siden midten af 2011 har vi krydstjekket koncernens kreditportefølje med eksklusionslisten for investeringer. Generelt udsteder koncernen lån til alle virksomheder, der er kreditværdige og overholder gældende lovgivning, inklusiv miljølovgivning. Denne fremgangsmåde er på ingen måde i konflikt med koncernens ønske om at skabe det bedst mulige afkast til investorerne gennem investeringer og udlånsaktiviteter.

I 2013 påbegyndte vi udviklingen af specifikke retningslinjer for at inddrage miljømæssige, sociale og etiske risici i vores kreditvurderinger af erhvervskunder. Formålet med retningslinjerne er at understøtte at sikre at låntageren overholder vores standarder for ansvarlighed.
 
Aktiviteterne i nogle sektorer indebærer en højere risiko for brud på internationalt  anerkendte konventioner og standarder. I 2013 påbegyndte vi derfor udviklingen af sektor-specifikke politikker for særligt udsatte sektorer, for at sikre en solid vurdering af miljømæssige, sociale og etiske risici forbundet med disse. I 2014 har vi vedtaget en kredit politik specifikt for våben og forsvarsindustrien og vi vil fortsætte med at udvikle kredit politikker inden for specifikke industrier med øgede miljømæssige, sociale og etiske risici.


Senest opdateret den 3. februar 2015.

Vil du vide mere?

Dilemma

I CR møder vi dagligt sager, som indeholder dilemmaer og kræver stor omtanke, f.eks ved ansvarlige investeringer.

Se dilemmaer indenfor forretning

Corporate Responsibility 2015 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2015
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility