Etik i rådgivningen

Danske Bank tilbyder en bred vifte af finansielle produkter til forskellige kundetyper. Nogle finansielle produkter er komplekse, og kundernes til- og fravalg kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Rådgivning tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

Etisk rådgivning

Forskellige rådgivningsbehov
Der er typisk forskel på rådgivningsbehovet hos store erhvervsvirksomheder og hos private kunder, ligesom der på nogle produktområder eksisterer særlige rådgivningsbehov.

I flere af de lande, hvor Danske Bank-koncernen opererer, indeholder lovgivningen krav til finansielle virksomheders rådgivning. Vi overholder som en selvfølge al relevant lovgivning, men vi arbejder desuden kontinuerligt for at gøre den højest mulige rådgivningsstandard til fællesnævner på tværs af geografiske markeder. Det gør vi bl.a. med vores it-platform, som sikrer samme høje service- og kompetenceniveau på alle markeder og produktområder.

Flere kanaler
Danske Bank betjener 3.8 millioner kunder, som alle har behov for en kompetent og ordentlig betjening. Vi tilbyder rådgivning via telefon og filialer, finanscentre og landbrugscentre. Du kan læse mere om vores profil på siderne Om os.

Retningslinjer for rådgivning
Danske Bank-koncernen har implementeret en række forretningsgange for at sikre, at der på enhver måde rådgives etisk korrekt. Medarbejdernes efterlevelse af forretningsgangene revideres stikprøvevist af koncernens interne revision. Desuden skal alle medarbejdere efterleve en række adfærdsregler, defineret i vores Code of conduct og vores interessentpolitik.

Vil du vide mere?

God forretningsskik
Danske Bank efterlever Finanstilsynets "Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder".

Corporate Responsibility 2015 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2015
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility