Ansvarlige investeringerAnsvarlige investeringer

Danske Bank-koncernen ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag. 

Langsigtet værdiskabelse i virksomheder forudsætter ordentlig optræden. Derfor strider ansvarlige investeringer ikke mod målet om at forvalte kundernes investeringer, så de opnår de bedst mulige afkast.

Det er vigtigt for os at sikre, at de penge, vi forvalter for kunderne, ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationale principper. Derfor har Danske Bank-koncernen valgt at screene investeringsporteføljerne efter en række internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Ansvarlige investeringer i Danske Bank-koncernenAnsvarlige investeringer i Danske Bank-koncernen

Danske Bank

Ansvarlighedspolitik 

Læs Danske Bank-koncernens Ansvarlighedspolitik.

'''

Screening 

Læs mere om formålet med screeningen og Danske Bank-koncernens organisation af ansvarlige investeringer.

'''

Grundlag for screening 

Læs mere om grundlaget for vores screening og hvordan vi praktiserer vores principper for ansvarlig investering.

Dansif

Netværket Dansif

Danske Bank-koncernen støtter en alsidig debat om ansvarlige investeringer gennem netværket Dansif.

PRI logo

Principper for ansvarlig investering

Danske Bank-koncernen har tilsluttet sig PRI, som er FN's principper for ansvarlige investeringer.

Swesif (kun på svensk)

Danske Bank-koncernen er også med i udenlandske vidensnetværk om ansvarlighed i finansielle markeder, f.eks. i Sverige, Norge og Finland.

Ansvarlighedspolitik
Vi ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag

Læs vores ansvarlighedspolitik
Corporate Responsibility 2014 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2014

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility