Ansvarlige investeringer

Danske Bank-koncernen ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag. 

Langsigtet værdiskabelse i virksomheder forudsætter ordentlig optræden. Derfor strider ansvarlige investeringer ikke mod målet om at forvalte kundernes investeringer, så de opnår de bedst mulige afkast.

Det er vigtigt for os at sikre, at de penge, vi forvalter for kunderne, ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationale principper. Derfor har Danske Bank-koncernen valgt at screene investeringsporteføljerne efter en række internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.​

Læs Danske Bank koncernens Responsible Investment Policy

Ansvarlige investeringer i Danske Bank-koncernen

Danske Bank

Ansvarlighedspolitik 

Læs Danske Bank-koncernens Ansvarlighedspolitik.

'''

Screening 

Læs mere om formålet med screeningen og Danske Bank-koncernens organisation af ansvarlige investeringer.

'''

Fravalgte virksomheder 

Vi fravælger virksomheder fra vores investeringsunivers, hvis de ikke lever op til vores Ansvarlighedspolitik.

Dansif

Støtte til ansvarlige investeringer

Læs mere om hvordan vi støtter ansvarlige investeringer.

Ansvarlighedspolitik
Vi ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag

Læs vores ansvarlighedspolitik
Corporate Responsibility 2015 rapporten
Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2015
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility