OrganisationOrganisation

I Danske Bank har vi den opfattelse, at ansvarlighed skal indgå naturligt i alle beslutninger og rutiner. Som del af en løbende udvikling for at sikre transparens og ansvarlighed har vi etableret et Business Integrity Board, der erstatter det tidligere Responsibility-board. Business Integrity Boardet er nedsat af direktionen med det formål at udarbejde formelle anbefalinger til strategier og politikker for ansvarlighed på tværs aaf Danske Bank-koncernen. Boardet har samtidig ansvar for at sikre implementering af CR-relaterede beslutninger i forretningen.

CR-afdelingen fungerer som sekretariet for Business Integrity Boardet og har derudover ansvar for at udarbejde anbefalinger til Boardet. Afdelingen koordinerer desuden CR-aktiviteterne på tværs af koncernen, udarbejder koncernes rapportering om samfundsansvar og fordrer kendskab til best-practive samt rådgiver om god skik indenfor samfundsansvar i forretningen.

Medlemmerne af Business Integrity Boardet er:

  • Thomas F. Borgen (CEO and Chairman of the Business Integrity Board)
  • Jim Ditmore (Chief Operating Officer)
  • Per Klitgård (Head of Danica Pension)
  • Niels-Ulrik Mousten (Head of Danske Capital)
  • Lars Stensgaard Mørch (Head of Business Banking)
  • Glen Söderholm (Head of Corporates & Institutiones)
  • Tonny Theirry Andersen (Head of Personal Banking)
  • Jeanette Fangel Løgstrup (Head of Group Communications and Marketing)
  • Henriette Fenger Ellekrog (Head of Group HR)
  • Dorte Eckhoff (Head of Group Corporate Communications and Responsibility)

De daglige opgaver håndteres af lokale koordinatorer, der arbejder tæt sammen med koncernens CR-afdeling.


Senest opdateret den 24. januar 2015.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility