Ansvarlighedspolitik

Danske Bank ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et rentabelt og bæredygtigt grundlag.
 
Vores ansvarlighedspolitik er baseret på en række internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi ønsker at sikre, at vi bidrager til gensidig værdiskabelse, at vi behandler vores interessenter ordentligt og at minimere eventuelle negative miljøpåvirkninger.

Ansvarlighed i vores kerneforretning
Vores ansvarlighedspolitik består af et sæt generelle principper, som vi udmønter i strategier, forretningsgange og processer for at sikre, at ansvarlighed tænkes ind i vores kerneforretning. Vi har derfor også fokus på at anvende vores viden og kompetencer til gavn for samfundet. Det gør vi bl.a. ved at kommunikere vores finansielle viden til kunderne
 
Ansvarlighedspolitikken vedrører disse kerneområder:
  • Ansvarlige investeringer
  • Ansvarlig kreditgivning
  • Finansiel uddannelse og inklusion
  • Ansvarlig arbejdsgiver
Desuden har vi fokus på:
  • Ansvarlige indkøb
  • Miljø- og klimahensyn
Læs hele Danske Banks ansvarlighedspolitik
Læs mere

​Klik på linket for at læse mere om vores strategi indenfor ansvarlighed.

http://danskebank.com/da-dk/om-os/Strategi/Pages/Ansvarlighed.aspx​​​

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility