KønsfordelingKønsfordeling

Danske Bank-koncernen betragter mangfoldighed som en styrke, der er med til at give koncernen adgang til de bedste talenter. Det gælder også kønssammensætningen i koncernens ledelse. Attraktive karrieremuligheder for både mandlige og kvindelige medarbejdere bidrager til at sikre den bedste leder på posten. 

Ligesom mange andre virksomheder har vi en underrepræsentation af kvindelige ledere, men vi er i gang med at forbedre dette gennem vores arbejde med diversitet og inklusion. Vi har med vores underskrift på det danske "Charter for flere kvinder i ledelse" og "Operation kædereaktion" for flere kvinder i bestyrelser i 2010 forpligtet os med konkrete målsætninger på området. Statistikken viser, at udviklingen går den rigtige vej.

Kønsfordeling

2007

2007

2008

2009

2011

2012

Antal fuldtidsansatte

23.632

23.624

22.093

21.522

21.320

20,308

Kvindelige medarbejdere (%)

57

58

57

57

56

 56 

Kvindelige ledere (%)

31

34

34

35

36

 36

Som det fremgår af oversigten nedenfor, kan den højere andel af kvindelige ledere i koncernen især tilskrives mange kvindelige ledere i vores enheder i Finland, Baltikum og Nordirland.

Kønsfordeling blandt ledere


Kønsfordeling blandt medarbejdere

 

 
Senest opdateret den 7. februar 2013.

Vil du vide mere?Vil du vide mere?

CR-rapport 2012

Læs mere om koncernens arbejde med corporate responsibility i rapporten for 2012.

Download CR-rapporten 2012

Kvinder i ledelse

I Danske Bank-koncernen har vi en målsætning om at få flere kvindelige ledere.

Læs om kvinder i ledelse

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility