Egne CO2-besparelser

For at opnå CO2-neutralitet hvert år arbejder vi på at nedbringe vores egen CO2-udledning. I 2010 resulterede dette i et mål om at sænke koncernens elektricitetsforbrug med 20% ved udgangen af 2014 i forhold til vores forbrug i 2009. Dette mål blev nået allerede i 2012 med en reduktion i elektricitetsforbruget på hele 22%.

Vi satte derfor i 2013 et nyt mål om at opnå en reduktion på 30% i slutningen af 2014 fra 2009 niveauet. Vi opnåede dette mål i 2014 og med en total reduktion på 37% af elforbruget sammenlignet med 2009. Dette nåede vi gennem kontinuerlig optimering af elektriske installationer og udstyr samt gennem ændringer i filial nettet.

Arbejdet med CO2-besparelser er ikke kun et spørgsmål om miljø og klima. I mange tilfælde er der også en økonomisk gevinst ved at spare energi, papir og transport. Det er ikke nyt for os at arbejde med energioptimering, så flere steder er de lavthængende frugter allerede plukket. Resultaterne viser sig derfor ikke så hurtigt på den korte bane, men med en fortsat systematisk indsats og udvikling af ny teknologi forventer vi at få energiforbruget og CO2-udledningerne endnu længere ned.

Siden 2011 har vi reduceret vores CO2-udledninger med 28%.

Danske Bank er medlem af Carbon Disclosure Project (CDP), og har rapporteret til dette i en årrække.

 

Senest opdateret 3. februar 2015

CO2-besparelser i bygninger

Vi har reduceret koncernens elektricitetsforbrug med 22% ved udgangen af 2012 i forhold til 2009. Det er to år tidligere end forventet.

IT og papir

Danske Bank-koncernen har i flere år arbejdet på at energieffektivisere vores it-udstyr.

Mindre CO2 fra rejser

Som en del af koncernens rejsepolitik opfordrer vi til alternativer til flyrejser.

Nordanias grønne bilpolitik

Læs om, hvordan Nordania gør det muligt for virksomheder at indarbejde miljøhensyn i deres valg af firmabiler.

Svanemærket printcenter

Danske Bank-koncernen erhvervede i 2012 licens fra Miljømærkning Danmark, til at benytte Svanemærket på tryksager fra banken.

Virtuelle møder

Danske Bank bruger telekonferencer for at mindske vores miljøpåvirkning.

CO2-neutral

Som en del af vores klimastrategi har vi opnået CO2 neutralitet hvert år siden 2009.

Læs vores klimastrategi

Miljøkrav til leverandører
Danske Bank-koncernen tillægger miljøhensyn en positiv betydning ved leverandør- og produktvalg..

Læs mere om vores miljøkrav til leverandører
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility