Klimastrategi

Danske Bank-koncernen har siden 2007 haft en klimastrategi, som indeholder både kort- og langsigtede klimamål.

Strategien opdateres løbende og fokuserer på mulighederne for at bekæmpe klimaforandringerne i koncernens forretning og aktiviteter, samt gennem dialog med interesserede parter. Klimastrategien har fokus på tre områder, hvor koncernen kan påvirke klimaet positivt: gennem egen drift, i forretningen og gennem formidling af viden.

Vi har igangsat flere tiltag for at reducere CO2-udledningen inden for de tre områder:

CO2-neutral drift
Som finansiel virksomhed er koncernens egen udledning af CO2 forholdsvis lav sammenlignet med mange andre virksomheder. Men med mere end 18.000 medarbejdere er koncernens årlige CO2-emissioner alligevel væsentlige. CO2-emissionerne stammer primært fra energiforbruget på kontorer og til transport.

Danske Bank-koncernen vil opnå CO2-neutralitet gennem to aktiviteter:

1. Energibesparende drift
Vi vil hovedsagelig opnå CO2-neutralitet ved at reducere koncernens eget forbrug af energi. Dette skal ske gennem energioptimering af bygninger, indkøb af energibesparende IT- og kontorudstyr, øget energiudnyttelse gennem ændret adfærd og nedbringelse af antallet af forretningsrejser.

2. Udligning af CO2-emissioner
Da det ikke er muligt at drive en forretning uden at anvende en vis mængde energi til f.eks. opvarmning, nedkøling og transport, er det ikke muligt at reducere hele koncernens CO2-udledning. De CO2-emissioner, der ikke kan reduceres væk ved optimering af egen drift, udligner koncernen ved at købe CO2-kreditter i projekter, der garanterer en reel CO2-reduktion.

Mod en CO2-begrænset økonomi
Danske Bank-koncernen mener, at den finansielle sektor spiller en afgørende rolle i etableringen af en finansiel infrastruktur, der kan understøtte en økonomi med lav CO2-udledning. Koncernen prioriterer derfor udviklingen af nye produkter og serviceydelser, der støtter nye tiltag og mindsker CO2-udledningen.

Viden er nøglen til forandring
Omstilling til en verden med lav CO2-udledning kræver først og fremmest, at vi ændrer tankegang og adfærd i dagligdagen. Danske Bank-koncernen har som stor virksomhed mulighed for at engagere sig med mange interessenter for at dele viden om, hvordan man tackler udfordringen med at bekæmpe klimaforandringerne.

Senest opdateret den 3. februar 2015.

Vil du vide mere?

CO2-udledning

For at kunne neutralisere koncernens CO2-udledning er det nødvendigt at have overblik over den mængde af CO2, som koncernen udleder.

Registrering af el-forbrug

Vores elektricitetsforbrug udgør 46% af Danske Bank koncernens samlede CO2-udledninger, og er dermed et vigtigt fokusområde for forbedringer.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility