GRI-indeks

The Global Reporting Initiative (GRI) er en multi-stakeholder organisation, der udsteder globale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed. Retningslinjerne indeholder principper og indikatorer, der kan bruges til at måle og rapportere om en virksomheds økonomiske, miljømæssige og sociale resultater.

GRI selfdeclared B

Danske Bank-koncernens CR-rapportering er udarbejdet i overensstemmelse med G4 Sustainability Reporting Guidelines og anvendes i øjeblikket på niveau "Core". Rapporteringen indeholder en balanceret og rimelig gennemgang af vores organisations økonomiske, miljømæssige og sociale resultater.

G4-retningslinjerne kræver, at koncernen rapporterer i henhold til GRI om strategi, profil, ledelsens holdning, at vi udarbejder et GRI-indeks, og at vi dækker alle G4-nøgleindikatorerne ved enten at rapportere på indikatoren eller ved at forklare, hvorfor vi ikke rapporterer på den. Vi udfylder desuden sektorsupplementet for den finansielle sektor, der indeholder en række yderligere indikatorer af særlig relevans for finansielle virksomheder.

GRI-indekset referer til koncernens Årsrapport, Corporate Responsibility rapport, Corporate Responsibility Fact Book og vores hjemmeside.

Næste generation retningslinjer
I 2013 lancerede GRI den fjerde generation af guidelines kaldet GRI G4. Danske Bank rapporterer efter de nye retningslinjer allerede fra 2013 selvom disse først bliver obligatoriske fra 2015.


GRI og Global Compact
Både GRI og FN's Global Compact er frivillige programmer, som har til formål at fremme  organisationers ansvarlighed og rapportering om bæredygtighed. G4-retningslinjerne udgør således et nyttigt redskab til at måle på vores fremskridt og kommunikere om vores resultater i relation til Global Compacts ti principper.

Se hele vores GRI-indeks (kun på engelsk)
 

Senest opdateret den 3. februar 2015.

Vil du vide mere?

Global Reporting Initiative
I 2013 lancerede Global Reporting Initiative fjerde version af retningslinjerne for rapportering.

Læs mere om GRI og G4-retningslinjerne (på engelsk)
Global Compact
Danske Bank-koncernen har forpligtet sig til at fremme de ti principper i Global Compact i vores politikker og virksomhedsdrift.

Læs mere om Global Compact (på engelsk)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility