Ansvarlighed

Når vi køber varer og tjenesteydelser til Danske Bank-koncernen, ønsker vi samtidig at være med til at skabe bedre sociale og miljømæssige forhold i de virksomheder, vi handler med.

Vi lægger stor vægt på leverandørernes evne til at producere ansvarligt, og derfor risikovurderer vi vores leverandører ud fra internationalt anerkendte normer og krav. Kan en leverandør ikke leve op til kravene, indgår vi i en konstruktiv dialog med leverandøren om, hvordan vi finder en løsning.

Under Ansvarlighed finder du

Risikovurdering og dialog

Se Danske Banks proces for risikovurdering og opfølgende dialog med vores leverandører.
Miljøkrav

Læs om de miljøkrav, vi som koncern stiller til alle vores leverandører og underleverandører.

Samarbejdspartnere

Læs om vores samarbejdspartnere og initiativer for at fremme ansvarlig leverandørstyring.

Politikker og rapporter

Læs om Danske Bank-koncernens leverandørpolitik, ansvarlighedspolitik og retningslinjer for leverandører.

CR og ansvarlighed
Læs om, hvordan vi arbejder med CR og ansvarlighed i Danske Bank-koncernen.

Læs om Corporate Responsibility
Sikkerhedskrav
Læs om vores krav til bl.a. sikkerhed, standarder, dokumentation og best practice.

Generelle sikkerhedskrav
Kontakt

Group Procurement


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring mellem 9 og 16


33 44 00 00


Skriv til os

Direkte kontakter for

Investorer Journalister Jobsøgende Corporate Responsibility