Indkøbsprocessen

Vi arbejder efter professionelle indkøbsmodeller - eller sourcing-modeller - hvor den fælles indkøbsfunktion indgår rammeaftaler, så de daglige indkøb kan foregå via vores interne webshop.Nye aftaler
Processen for, hvordan vi laver udbud og nye aftaler med vores leverandører afhænger af markedet og aftalens størrelse og kompleksitet. Vi opererer med

  • udbud af rammeaftaler
  • udbud på konkrete opgaver eller projekter
  • e-auktioner for aftaler eller enkeltvarer
  • eller en kombination af de tre.


Sourcing-model
Ved større udbud og indkøbsaftaler arbejder vi efter en sourcing-model, hvor vi får det bedst mulige overblik over marked, udbydere og produkter. Det giver os mulighed for at træffe de rigtige beslutninger for koncernens indkøb.

Aftalen er omdrejningspunktet
Det vigtigste er, at I som leverandør agerer efter den aftale, vi har indgået. Vi bruger som udgangspunkt Danske Bank-koncernens kontraktskabeloner.

Venligst bemærk at alle kontrakter under DKK 10 mill. Kan underskrives digitalt. Yderligere informationer kan findes på dette link (kun på engelsk) 

God dialog

Vi samarbejder med vores leverandører ud fra et ønske om, at vi gensidigt får det bedst mulige ud af aftalen. Derfor er en god dialog vores vigtigste redskab til at få samarbejdet til at køre optimalt.

Samarbejdet
Når vi har etableret et samarbejde, kan der være flere måder at håndtere indkøb og leverancer på - afhængigt af, hvilken vare eller serviceydelse vi køber. Langt de fleste varer bliver håndteret via vores interne webshop, mens leverandører i andre tilfælde har direkte kontakt til en indkøber.

Proces for dagligt indkøbDaglige indkøb

Vores afdelinger og forretningsenheder bestiller selv varer i vores interne webshop. Her finder de udvalgte varer fra de leverandører, vi har en aftale med. Indkøbsordren bliver sendt direkte videre til leverandøren, som igen sender varen direkte til brugeren.

Sådan sender vi ordren
Ordrer til vores leverandører bliver sendt som e-ordre eller e-mail.

Fakturering
Alle fakturaer skal sendes direkte til den centrale økonomifunktion, Financial Shared Service Center. Se vores faktureringskrav.

Kontakt

Group Procurement


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring mellem 9 og 16


33 44 00 00


Skriv til os

Direkte kontakter for

Investorer Journalister Jobsøgende Corporate Responsibility