Stabilitet i finanssektor
og tryghed for kunder

Danske Bank er sammen med en række andre danske banker med i den garantiordning, som den danske stat underskrev den 5. oktober. Ordningen løber i to år og skal sikre indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter.

Situationen på det finansielle marked krævede handling. Og ordningen vil sikre stabilitet i finanssektoren og dermed også erhvervslivet. Det er imidlertid en dyr ordning for sektoren og ikke mindst for Danske Bank på grund af bankens størrelse.

Vi ønsker at tage medansvar
"Danske Bank er en stærk og en solid bank, men vi ønsker at tage et medansvar for at løse sektorens problemer, så den finansielle sektor ikke kastes ud i en krise med efterfølgende internationalt fokus på de danske banker, danske virksomheder og dansk økonomi," siger ordførende direktør Peter Straarup.

"Vi vil i de kommende to år se en anderledes finanssektor, men forudsætningerne for at få sikret stabiliteten er på plads, og danske indlånskunder er sikret mod tab, fordi der ikke længere er noget loft over, hvor store beløb de kan få dækket. For Danske Bank er den nye aftale et supplement til koncernens i forvejen stærke rating, og den vil lette adgangen til yderligere funding," siger Peter Straarup.

Soliditeten – ikke påvirket af aktiekursen
Kursen på koncernens aktier er faldet meget, siden aftalen blev offentliggjort. Men der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem aktiekursen og koncernens soliditet. Kursfaldet er ikke specifikt for Danske Bank. Hele den globale finanssektor er sat under pres og oplever faldende aktiekurser.

Publiceret den 8. oktober 2008

Opdateret – 10. oktober 2008:
Kunder i National Irish Bank er omfattet af den danske stats garanti, vedtaget af det danske Folketing med effekt fra den 5. oktober 2008.

Mere information om den danske stats garanti

Selskabsmeddelelse
Vil du vide mere, så læs selskabsmeddelelsen 'Danske Bank omfattet af den danske stats garanti' fra den 6. oktober 2008.

Se selskabsmeddelelse
Garantiordningen
Ønsker du mere information om aftalen bag statens garanti, så læs Økonomi- og Erhvervsministeriets pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside.

 Besøg www.oem.dk
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility