Sigtelser om kursmanipulation frafaldes

Den 26. februar 2015

Selskabsmeddelelse nr. 5/2015


Sigtelser om kursmanipulation frafaldes
Danske Bank A/S har i dag fået meddelelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at sigtelser om kursmanipulation, der blev rejst 7. februar 2014, frafaldes.

Sigtelserne, som er nærmere beskrevet i Danske Banks selskabsmeddelelse nr. 2 fra 7. februar 2014, vedrørte oprindeligt Danske Bank, Realkredit Danmark og i alt seks medarbejdere. Efterfølgende frafaldt SØIK sigtelserne mod to ledende medarbejdere. Hermed er alle de sigtelser, der blev rejst 7. februar 2014, frafaldet.

Vi har under hele forløbet samarbejdet med myndighederne, og vi tager SØIKs beslutning til efterretning,” siger chefjurist Flemming Pristed, Danske Bank.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 51 71 43 68
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility