Indberetning nr. 7/2011

Den 3. marts 2011


Indberetningspligtiges handler
Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.

 

Navn Peter Straarup
Årsag Direktionsmedlem
Udsteder Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse Aktier
Transaktionen

Udnyttelse af køberet som led i en aktiebaseret vederlæggelse, betingede aktier, der blev tildelt i 2008

Handelsdato 02.03.2011
Marked NASDAQ OMX Nordic
Antal i stk. 9.898
Kursværdi i DKK Køberetten er udnyttet til en kursværdi på 17.816,40 kr. og markedskursen var 1.257.046,00 kr. (lukkekursen 02.03.2011)


Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility