Indberetning nr. 1/2013

Den 13. maj 2013

Indberetningspligtiges handler
Indberetning nr. 1/2013.

Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven. 
 

Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse Ole Andersen
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse Formand for bestyrelsen
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse for det pågældende værdipapir Aktier
Transaktionens karakter Salg
Handelsdato 13.05.2013
Marked for transaktionens gennemførelse NASDAQ OMX Nordic
Antal handlede værdipapirer (i stk.) 666
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) DKK 69.590,34

 

Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse OGA Holding ApS
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse Ole Andersen, formand for bestyrelsen, har det daglige ledelsesansvar i selskabet
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse for det pågældende værdipapir Aktier
Transaktionens karakter Køb
Handelsdato 13.05.2013
Marked for transaktionens gennemførelse NASDAQ OMX Nordic
Antal handlede værdipapirer (i stk.) 666
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) DKK 69.590,34
 

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility