Indberetningspligtiges handler.
Indberetning nr. 1/2005

Den 15. august 2005

Indberetningspligtiges handler

Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Bank indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.

Navn Eivind Drachmann Kolding
Årsag Bestyrelsesmedlem
Udsteder Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse Aktier
Transaktionen Køb
Handelsdato 12.08.2005
Marked Københavns Fondsbørs
Antal i stk. 399
Kursværdi i DKK 75.311,25
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility