Indberetning nr. 8/2009

Den 17. november 2009


Indberetningspligtiges handler
Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.


Navn Thomas F. Borgen
Årsag Direktionsmedlem
Udsteder Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse Aktier
Transaktionen Udnyttelse af en køberet som led i aktiebaseret aflønning, betingede aktier, der blev tildelt i 2008.
Handelsdato 16. november 2009
Marked OMX Den Nordiske Børs
Antal i stk. 6.223
Kursværdi i DKK 11.201,40 (lukkekurs 120,50 pr. 16. november 2009)

  

Navn Thomas F. Borgen
Årsag Direktionsmedlem
Udsteder Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse Aktier
Transaktionen Udnyttelse af en køberet som led i aktiebaseret aflønning, betingede aktier, der blev tildelt i 2007.
Handelsdato 16. november 2009
Marked OMX Den Nordiske Børs
Antal i stk. 3.803
Kursværdi i DKK 11.154,01 (lukkekurs 120,50 pr. 16. november 2009)

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility