Indberetning nr. 2/2013

Den 31. oktober 2013

Indberetningspligtiges handler
Indberetning nr. 2/2013.

Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven. 
 

Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse Thomas Fredrik Borgen
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse Administrerende direktør
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer Danske Bank A/S
Fondskode DK0010274414
Betegnelse for det pågældende værdipapir Aktier
Transaktionens karakter Køb
Handelsdato 31.10.2013
Marked for transaktionens gennemførelse NASDAQ OMX Nordic
Antal handlede værdipapirer (i stk.) 3.000
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) DKK 380.100,00

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility